Posebna ureditev za skladiščenje blaga na odpoklic

Z verzijo iCentra 2020.01.001 smo modul Davek na dodano vrednost (DDV-N) prilagodili Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljen v UL 77/2019 dne 20.12.2019 - https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3376/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davku-na-dodano-vrednost, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2020. 

Zagotovili smo ročni vnos podatkov v evidence blaga, ki se skladišči na odpoklic, izstavitev računa za blago prodano iz skladišča na odpoklic, novo RPO poročilo in nov xml za oddajo RPO poročila v e-Davke.

Avtomatske prenose iz materialnega dela iCentra bomo zagotovili v začetku leta 2020 le v obsegu za katerega menimo, da ga uporabniki iCentra potrebujejo.

Za evidentiranje blaga, ki se skladišči na odpoklic v drugi državi članici EU, je predvidena nova evidenca, ki jo najdemo na seznamu Knjig modula DDV-N / Skladiščenje na odpoklic:S klikom na Skladiščenje na odpoklic se nam odpre tabela, kjer evidentiramo poslovne dogodke, vezane na prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic. To so vnosi, s katerimi se polnijo tabele od C do G novega rekapitulacijskega poročila:

 • Tabela C – kjer poročamo prenos blaga iz Slovenije v katero koli državo članico EU. 
 • Tabela D – kjer poročamo vračila blaga iz države članice prejemnika nazaj v Slovenijo. 
 • Tabela E – kjer poročamo zamenjavo prejemnika v državi članici. 
 • Tabela F – kjer poročamo popravke podatkov v zvezi s prenosom ali vračilom blaga. 
 • Tabela G – kjer poročamo popravke podatkov v zvezi z zamenjavo prejemnika v državi članici.Zaradi lažjega razumevanja posameznih poslovnih dogodkov v okviru posebne ureditve skladiščenja blaga na odpoklic navajamo v nadaljevanju nekaj primerov izpolnjevanja evidenc in obrazca RPO pri SI davčnemu zavezancu. Davčni zavezanec iz Slovenije je v primerih, ki sledijo »pošiljatelj« blaga, prejemnik blaga, ki mu je namenjena dobava blaga, pa je davčni zavezanec iz Italije.

Tabela C – prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Tabelo C rekapitulacijskega poročila izpolnimo takrat, ko davčni zavezanec iz Slovenije blago prenese k davčnemu zavezancu v državo članico, v našem primeru je to Italija in uporabi posebno ureditev skladiščenja na odpoklic.

Označimo, da gre za Prenos/vračilo in iz spustnega seznama izberemo evidenco – Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo C rekapitulacijskega poročila. Poroča se le ID št. za DDV prejemnika blaga:

Tabela D – vračilo blaga prenesenega v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Tabelo D izpolni davčni zavezanec iz Slovenije takrat, ko mu davčni zavezanec v našem primeru iz Italije vrne blago ali del blaga, ki mu je bilo v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic odposlano (predhodno poročano v tabeli C).

Označimo, da gre za Prenos/vračilo in iz spustnega seznama izberemo evidenco – Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo D rekapitulacijskega poročila. Poroča se le ID št. za DDV davčnega zavezanca iz EU, ki je vrnil blago:

Tabela E – zamenjava kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Tabelo E izpolni davčni zavezanec iz Slovenije v primeru zamenjave prejemnika blaga ali dela blaga, ki je bilo odposlano v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic (predhodno poročano v tabeli C). Nov prejemnik blaga mora biti identificiran za namene DDV v ISTI državi kot prvi prejemnik. V primeru, da ID št. za DDV nista iz iste članice EU program, javi opozorilo in onemogoči tak vnos.

Ob vnosu podatkov označimo, da gre za Zamenjavo in iz spustnega seznama izberemo evidenco – Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo E rekapitulacijskega poročila. Poroča se ID št. za DDV prvotnega prejemnika in ID št. za DDV novega prejemnika v isti državi članici.

Tabela F – popravki podatkov v zvezi s prenosom ali vračilom blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Tabelo F izpolni davčni zavezanec iz Slovenije v primeru popravkov v zvezi s prenosom ali vračilom blaga ali dela blaga, ki je bilo odposlano v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic. Popravke poročamo v tekočem obdobju, v katerem je bila ugotovljena napaka, z vnosom ustreznega Datuma davčnega obdobja.

Če se popravki nanašajo na Neporočanje prenosa, opravimo vnos v evidenco kot, prikazuje naslednja slika. To vrsto popravka izberemo takrat, ko prenos blaga za obdobje, v katerem je bil prenos opravljen in ni bil poročan.

Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Prenos / vračilo. Nato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek se aktivira izbira Neporočanje prenosaKo označimo neporočanje prenosa, se aktivirata še polji za vnos Leta in Obdobjana katero se popravek nanaša.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo F rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prejemnika.Če smo prenos poročali in smo pri tem naredili napako, se popravek opravi tako, da ga povežemo z zapisom iz predhodnega obdobja, na katerega se popravek nanaša.

Vnos v evidenco opravimo, tako kot prikazuje naslednja slika. 

Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Prenos / vračiloNato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek se aktivira gumb  za izbiro dokumenta, na katerega se popravek nanaša. V zadnjem koraku iz spustnega seznama izberemo Vrsto popravka: 

 • 3 Napačen kupec (prenos) – prenos blaga je bil poročan napačnemu prejemniku blaga. 
 • 5 Ni bilo prenosa – prenos blaga je bil poročan, prenos pa ni bil opravljen. 
 • 7 Napačno obdobje – prenos blaga je bil poročan v napačnem obdobju.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo F rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prejemnika.Če se popravki nanašajo na neporočanje vračila blaga, opravimo vnos v evidenco, kot prikazuje naslednja slika. To vrsto popravka izberemo takrat, ko je bilo vračilo opravljeno, ni pa bilo poročano.

Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Prenos / vračilo. Nato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek se aktivira izbira Neporočanje prenosaKo označimo neporočanje prenosa, se aktivirata še polji za vnos Leta in Obdobjana katero se popravek nanaša.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo F rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prejemnika.Če smo prenos poročali in smo pri tem naredili napako, se popravek opravi tako, da ga povežemo z zapisom iz predhodnega obdobja, na katerega se popravek nanaša. 

Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Prenos / vračilo. Nato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek, se aktivira gumb  za izbiro dokumenta, na katerega se popravek nanaša. V zadnjem koraku iz spustnega seznama izberemo Vrsto popravka: 

 • 4 Napačen kupec (vračilo) – vračilo blaga je bilo poročano od napačnega prejemnika blaga. 
 • 6 Ni bilo vračila – vračilo blaga je bilo poročano, vračilo pa ni bilo opravljeno. 
 • 7 Napačno obdobje – vračilo blaga je bilo poročano v napačnem obdobju.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo F rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prejemnika.

Tabela G – popravki podatkov v zvezi z zamenjavo kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Tabelo G izpolni davčni zavezanec iz Slovenije v primeru popravkov v zvezi z zamenjavo kupca blaga ali dela blaga, ki je bilo odposlano v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic. Popravke poročamo v tekočem obdobju, v katerem je bila ugotovljena napaka, z vnosom ustreznega Datuma davčnega obdobja.

Če se popravki nanašajo na Neporočanje zamenjaveopravimo vnos v evidenco, kot prikazuje naslednja slika. To vrsto popravka izberemo takrat, ko zamenjava kupca za obdobje, v katerem je bila zamenjava opravljena in ni bila poročana.

Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Zamenjava. Nato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek se nam aktivira izbira Neporočanje prenosa oz. zamenjaveKo označimo neporočanje prenosa, se aktivirata še polji za vnos Leta in Obdobjana katero se popravek nanaša.Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo G rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prvega in novega zavezanca.Če smo zamenjavo poročali in smo pri tem naredili napako se popravek opravi tako, da ga povežemo z zapisom iz predhodnega obdobja, na katerega se popravek nanaša.

Vnos v evidenco opravimo, tako kot prikazuje naslednja slika. Najprej izberemo, na kaj se popravek nanaša. V našem primeru je to ¤ Zamenjava. Nato izberemo, katero evidenco popravljamo – v našem primeru je to Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Ko označimo, da delamo Popravek se aktivira gumb  za izbiro dokumenta, na katerega se popravek nanaša. V zadnjem koraku iz spustnega seznama izberemo Vrsto popravka: 

 • 9 Napačen kupec – prvi ali novi – zamenjava blaga je bila poročan med napačnima zavezancema. 
 • 10 Ni bilo zamenjave – zamenjava blaga je bila poročanazamenjava pa ni bila opravljena. 
 • 11 Napačno obdobje – zamenjava blaga je bil poročana v napačnem obdobju. Tako vnesena transakcija se vključi v tabelo G rekapitulacijskega poročila. Poroča se leto/mesec popravka, tabela, ki jo popravljamo, vrsto popravka ter ID št. za DDV prvega in novega zavezanca.

Skladiščenje na odpoklic, ko je prejemnik SI davčni zavezanec

SI prejemnik evidentira tuje blago v lastnem skladišču kot do sedaj – evidentira prejeto konsignacijo po konsignatarjih. V trenutku odpoklica/prodaje mora SI evidentirati nakup – za to ni posebne evidence – poroča pridobitev blaga iz EU v DDV-O po prejetem računu in opravi samoobdavčitev. V primeru vračila blaga, ko SI pošlje nazaj v EU pred iztekom 12 mesecev – SI ne poroča nič. 

Za ostale informacije glede izpolnjevanja obrazca RPO si preberite v Uradnem listu na spletnem naslovu https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019077.pdf

Izstavitev računa, ko je blago dano na odpoklic, prodano

V modulu Fakturiranje izstavimo račun z novo Oznako za DDV – Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV v EU.Tako izstavljen račun bo poročan v RPO v stolpcu A7:Več informacij glede evidentiranja blaga na odpoklic v materialnem delu iCentra najdete v ločenih navodilih, takoj ko bo program v tem delu dopolnjen.

V tem prispevku