Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje je namenjeno vodenju gotovinskih transakcij v podjetju. Omogoča vnos prejemkov in izdatkov (ročno ali iz Fakturiranja in Trgovine na drobno), ki se konec dneva ali obdobja zaključijo v blagajniški dnevnik. Zaključeni dnevnik se poknjiži v Dvostavno knjigovodstvo.

Articles

Blagajniško poslovanje (zgodovina različic)
Novost Verzija Knjiženje: vzpostavljena je nova opcija Ponovno knjiženje dnevnika, ki omogoča ponovni prenos dnevnika v DK. 2023.08.001 Knjiženje - Prejemki/Izdatki: odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda na dne...