Analiza napak in opozoril pri obdelavi Obračunaj vse

Z verzijo SAOP iCentra 2022.09.001 oziroma novejšo, smo izpisu Napak in opozoril, ki se pripravi ob zaključku obdelave Obračunaj vse, dodali še analizo.


Analiza omogoča lažji pregled nad napakami in opozorili predvsem pri uporabnikih z večjim številom zaposlenih in posledično večjim številom napak in opozoril.


Po izvedeni obdelavi Obračunaj vse dostopate do analize na ikoni  .V analizi lahko napake in opozorila pregledujete po posameznih Opisih napake in tako bolj pregledno preverite ali gre v obračunu zgolj za opozorilo ali mogoče napako, ki jo je potrebno odpraviti.Analiza se shrani na nivo posameznega obračuna in si jo na tak način lahko izpišete tudi za pretekle obračune. Do analiz napak in opozoril iz preteklih obračunov dostopate preko menija Pripomočki…Analize…Analiza obračunov – napake in opozorila.
V tem prispevku