Posebna nižja stopnja 5% DDV - trgovinsko področje

V Sloveniji se je s 1.1.2020 vpeljala nova davčna stopnja in sicer: Posebna nižja stopnja - 5% DDV. Po tej stopnji se prodajajo knjige, časopisi in periodične publikacije. Oziroma kot piše v zakonu o DDV:

 1. Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:
  • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901); 
  • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902); 
  • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00); 
  • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00); 
  • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905); 
  • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).
 2. Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:
  • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov; 
  • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanjih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah; 
  • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.

Da boste z omenjeno davčno stopnjo lahko poslovali tudi v iCentru si morate obvezno namestit verzijo programa 2019.17.000 (ali novejšo).

Ureditev šifranta Artikli

V šifrantu artiklov je potrebno artikle, katere lahko prodajate po »Posebni davčni stopnji« popraviti.

Opozorilo: Davčno stopnjo je potrebno popravljati po zadnjem poslovanju s temi artikli oziroma pred prvim poslovanjem 1.1.2020.

Artikle lahko popravljate posamično ali masovno. Posamično lahko popravljate tako, da odprete artikel, kateremu želite popraviti davčno stopnjo in na zavihku »Splošni podatki« popravite davčno stopnjo:Šifra nove davčne stopnje je odvisna od vašega šifranta (v primeru na sliki je šifra 06). Na tem mestu lahko tudi preverite, če je »Posebna nižja stopnja« pravilno nastavljena. To naredite tako, da kliknete na . Odpre se šifrant vseh davčnih stopenj. Preverite, če je davčna stopnja dejansko nastavljena kot »Posebna nižja stopnja« in je odstotek DDV-ja enak 5,00.Masovno popravljanje davčne stopnje pa naredite v šifrantu artiklov na gumbu Uvoz podatkov .Odpre se vam okno Sprememba stopnje DDV:V polje Nova stopnja DDV vpišete šifro Posebne nižje stopnje. V polja Izbor podatkov pa vpišete na katerih artiklih se naj popravi ta nova davčna stopnja.

Opozorilo: Ta pripomoček lahko uporabljate samo, če imate šifrante ustrezno urejene. Če davčno stopnjo spremenite brez ustrezno določenih pogojev, se bo le ta spremenila na vseh artiklih, v vašem šifrantu, razen v primeru, če vsi artikli v vašem šifrantu ustrezajo danemu pogoju.

Oblikovanje cen in cenikov glede na novo stopnjo DDV

Z uvedbo nove davčne stopnje, se lahko cene artiklom ne spremenijo ali pa zmanjšajo za ustrezno razliko.
Pri oblikovanju cen moramo najprej sprejeti odločitev, kaj se bo s ceno zgodilo. Vsak artikel ima poleg nabavne cene tudi prodajno ceno brez DDV in prodajno ceno z DDV. Sedaj je bila razlika med tema dvema cenama 22% ali 9,5%. Na artiklih, ki so dobili novo davčno stopnjo, pa se ta razlika zmanjša na 5%. Torej moramo najprej sprejeti odločitev, pri katerih artiklih se bo cena spremenila in pri katerih bo ostala enaka.

Primer artikla (z 9,5 % DDV), ki ima sedaj ceno brez DDV 100€ in z DDV 109,5, bo po novem lahko:

 • zmanjšana za manjšo vrednost DDV-ja, kar pomeni, da bo cena brez DDV-ja ostala enaka in bo 100€ in cena z DDV bo po novem 105€. To pomeni, da ceno z DDV zmanjšamo za faktor 0,958904 (109,5 x 0,958904=105). Tako bo brez DDV 100€ in z DDV 105€ 
 • ali bo prodajna z DDV-jem ostala enaka in je treba povečati prodajno ceno brez DDV in se jo poveča za faktor 1,042857143 (100 x 1,042857 = 104,28). Tako je brez DDV 104,28€ in z DDV 109,5€ (torej nespremenjena)

Popravljanje cen v cenikih

V šifrantu cenikov lahko cene ročno popravimo preko gumba  ali pa (če imamo takih artiklov veliko) masovno popravimo preko gumba .

 

Ob kliku na gumb  se odpre posamezen artikel, kjer ceno popravimo ročno. Vpišemo novo ceno (z ali brez DDV).Ob kliku na gumb  se odpre okno, kjer cene popravimo masovno. Vpišemo iz katerega v kateri cenik se bodo cene prenašale, od kdaj bodo te cene veljale in s kakšnim faktorjem se bodo popravile. Nazivi cenovnih področji pa so odvisni od vaših nastavitev. 

Popravljanje cen v Trgovini na drobno in popravljanje cen (vrednosti) zaloge

Tudi tukaj sta dve možnosti glede na to, katero ceno bomo popravljali. Ali prodajno ceno brez DDV ali prodajno ceno z DDV.

 1. Popravljanje maloprodajne cene z DDV
  V Trgovini na drobno je potrebno narediti Zapisnik o spremembi cen. V meniju Knjiženje -> Prejem izberemo  vrsto prometa S – zapisnik o spremembi cen:

  V tej vrsti prometa naredimo nov dokument in vpišemo vse artikle, ki so dobili novo davčno stopnjo. Vrstice lahko vpisujemo ročno in jih opremimo z novimi cenami. Na vrsticah tega dokumenta imamo možnost uporabe pripomočka za množično spreminjanje cen:  • Če imamo pripravljene cenike z novimi maloprodajnimi cenami z DDV, potem lahko v pripomočku izberemo »Iz cenikov artiklov« in v ustrezna polja »Cenik MPCD« vpišemo pripravljeni cenik.  • Če pa izdelujemo nove cene, znižane za odstotek DDV-ja, pa izberemo zavihek »Izbor artiklov«, kjer v polje »%MPCD« vpišemo odstotekki pomeni nižanje maloprodajne cene z DDV, za toliko, da nova maloprodajna cena z DDV potem znaša maloprodajna cena plus 5% DDV-ja (če imate sedaj ceno z 22% DDV-ja, je ustrezen odstotek -13,39443, če pa je sedaj cena z 9,5% DDV-jem, pa je ta odstotek -4,109589)Seveda je v tem primeru potrebno v nastavitvenih podatkih zapisnika točno določiti artikle, katerim se niža cena z izbori do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije… V nasprotnem primeru, bo program predlagal spremembo cen vsem artiklom v šifrantu.   V obeh primerih je najprej treba kliknit gumb . Ta vam v spodnji preglednici prikaže katere vse artikle bo popravilo cene in kako bo popravilo. V tem koraku posamezne cene še vedno lahko ročno popravite. Ali pa celo, če vam je prikazalo napačne artikle in napačne cene, izberete Opusti. Ko preverite in se z vsemi cenami strinjate, pa izberete Potrdi.

 2. Ohranitev maloprodajne cene z DDV, povišanje maloprodajne cene brez DDV
  Primer, da maloprodajne cene z DDV ostanejo enake, poviša pa se maloprodajna cena brez DDV. To pomeni da se poveča razlika v ceni in za to povišanje se tako zmanjša vrednost davka. Ravno tako lahko tudi to spremembo izvedemo skozi spremembo cen (primer v točki 1.). Razlika je v tem, da moramo spremeniti prodajno ceno in to zaradi tega, da se tvori dokument, iz katerega bomo lahko razbrali, katerim artiklom se je spremenila davčna stopnja (izpis za računovodstvo).

  Tudi tukaj imate možnost uporabo pripomočka za množičnega spreminjanja cen.
  Če polnite prodajno ceno iz pripravljenega cenika, potem v zavihku Iz cenikov artiklov vpišete šifro cenika v polje Cenik PC:  Če izdelujemo nove prodajne cene z vpisom želenega odstotka povišanja, pa izberemo zavihek »Izbor artiklov«, kjer potem v polje »%PC« vpišemo odstotek, ki pomeni višanje prodajne cene za toliko, kolikor se je zmanjšal davek. Ravno tako tudi tu velja, da je v tem primeru potrebno v nastavitvenih podatkih zapisnika točno določiti artikle, katerim se poviša prodajna cena z izbori do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije, …

Tiskanje poličnih etiket, cen z novo stopnjo

Izpisi za polične nalepke so po zakonu obvezi imeti tudi davčno stopnjo. Za artikle, kateri bodo po Posebni davčni stopnji je potrebno narediti nove polične nalepke. Če imate nalepke oblikovane tako, da ne predvidevajo izpisa 5%, je treba oblikovati izpis.

Primer nalepke:

Obvladovanje vračil dobaviteljemna strani materialnega poslovanja in trgovine na drobno za dobave pred 1.1.2020

Artikli, kateri bodo lahko imeli Posebno davčno stopnjo 5% in bodo v šifrantu artiklov imeli 5% DDV, in so bili dobavljeni pred 1.1.2020, se pravi po drugačni stopnji, se jih vrača z običajnimi dokumenti (negativni prejemi v Materialno skladiščnem poslovanju in/ali negativni  v Trgovini na drobno). Do nam bo dobavitelj poslal dobropis, pa bo potrebno, da je na tem dobropisu davčna stopnja, pa kakršni smo mi kupili te artikle.

Obvladovanje izstavitve dobropisov za kupce, ki vračajo kupljeno blago pred 1.1.2020

Artikli, kateri bodo lahko imeli Posebno davčno stopnjo 5% in bodo v šifrantu artiklov imeli 5% DDV, in smo jih prodali pred 1.1.2020, se pravi po drugačni stopnji, je potrebno poskrbeti, da bomo izstavili dobropis po taki davčni stopnji, kot smo ta artikel prodali.

Vračanje v Naročilih dobaviteljem in kupcev: ko dodajamo artikel, katerega vračamo vrstice v Odpremnih nalogih (ali Naročilih kupcev), ko ga dodamo na vrstico, kliknemo na gumb Popravi vrstico Kliknemo na zavihek Obračun DDV in moramo spremenit posebno davčno stopnjo:Na davčno stopnjo, katera je enaka davčni stopnji po kateri smo ta artikel, katerega nam kupci vračajo, prodali: 

 

Vračanje v Trgovini na drobno: Če vračamo v Gotovinski prodaji, potem nam ni potrebno posebej skrbet za davčno stopnjo. Kliknemo na gumb  in potem nam naredi stronciji z pravilnimi davčnimi stopnjami (se pravi takimi, kot je bil račun takrat izstavljen).Ravno tako program poskrbi, da bo artikel vrnjen po isti davčni stopnji, kot je bil prodan, če bomo uporabili Deli storno. 
Če vam kupci vračajo blago in jim izstavite negativno Negotovinsko prodajo, pa ob kreiranju negativne dobavnice ne morete popraviti stopnjo DDV-ja. Program avtomatsko vzame iz artikla 5% DDV. Zato moramo biti pozorni, da to potem popravimo na samem računu (dobropisu) v fakturiranju. In ob uporabi gumba   pazimo, da potem ko kreiramo račun na gumb Potrdi, ne kliknemo na Osnutek! Torej, ko nam program ponudi pripravo računa, ga najprej potrdimo:Dobimo informacijo o novonastalem računu:Potem pa program ponudi še pripravo osnutka računa in tukaj ne smemo kliknit na Osnutek, ampak Zapri.Potem pa gremo v Fakturiranje, v meni Knjiženje ->Računi. Poiščemo ustrezen račun in ga odpremo z gumbom Popravi zapis  odpremo, gremo v zavihek Vrstice tega računa in vsem vrsticam uredimo pravilne stopnje DDV-ja. V primeru na sliki je potrebno iz šifre 06 v šifro, katera predstavlja DDV po katerem je bilo blago prodano.

Opozorilo: če smo na primer en kos prodali pred 1.1.2020 in en kos po 1.1.2020 in delamo vračilo za oba kosa, moramo v Fakturiranju narediti dve vrstici. Eno za DDV, kateri je veljal pred 1.1.2020 in drugo vrstico z DDV-jem, kateri velja po 1.1.2020.

Primer dobropisa, kjer je v prvi vrstici artikel dobavljen pred 1.1.2020 in v drugi vrstici artikel dobavljen po 1.1.2020: 

Računi za predplačilo (avansi) in nova davčna stopnja

Če smo pred 1.1.2020 izstavili račun za predplačilo za artikle, za katre smo takrat mislili, da jih bomo prodali po splošni ali znižani stopnji in po 1.1.2020 ta račun za predplačilo koristimo za artikle, kateri so medtem spremenili davčno stopnjo, moramo to popraviti z novim računom za predplačilo. Najprej moramo narediti nov artikel tipa A-avans z novo davčno stopnjo (lahko tudi popravimo starega, vendar bo enostavnejše, če naredimo novega).

Račun, katerega smo izstavili pred 1.1.2020 in je bil obračunan z »prejšnjo« davčno stopnjo in je izgledal tako:Ta račun za predplačilo po 1.1.2020 koristimo po običajni poti preko gumba Račun za predplačilo označimo in izbermo gumb Potrdi.  Dobimo novo vrstico s tem koriščeni predplačilom (enako kot pri običajnem koriščenju računov za predplačilo). In tukaj potem dodamo novo vrstico z novim artiklom tipa avans in mu damo ceno (višjo, ker gre za manjšo vrednost DDV-ja), da bo vrednost Za plačilo (vrednost z DDV) enaka 0€.Na tak način se nam pripravi nov obračun DDV-ja, ker smo v preteklosti plačali preveč DDV-ja:

In potem lahko kar na tem istem računu kar takoj koristimo novo nastali račun za predplačilo in seveda dodamo zraven še artikle, kater prodajamo.

Primer: 

Upravljanje in polnjenje off-line blagajne glede nove stopnje DDV

Pri polnjenju off-line blagajne je potrebno, da potem ko opremite vse artikle s pravilno davčno stopnjo, da ob polnjenju izberemo Prenos celotnega šifranta in pa Prenos davčnih stopenj. In pa, seveda mora biti tudi na off-line blagajni nameščena ustrezna verzija programa (ista kot na centrali).

Oblikovanje namenskih izpisov, ki so vezani na stopnjo DDV

V programu iCenter je več izpisov, kjer se izpisuje kakršen koli obračun DDV-ja. Če uporabljate standardne izpise v iCentru ali če uporabljate izpise, kateri obračun DDV-ja prikazujejo iz šifranta davčnih stopenj, potem bodo vsi izpisi pravilni. Vseeno pa je vredno preverit, če so vsi izpisi narejeni na ustrezen način.  

Če samo omenim nekaj najpomembnejših izpisov so to lahko: 

 • Račun (Fakturiranje in Gotovinska prodaja v Trgovini na drobno), Račun za predplačilo, Račun UPNQR, … 
 • Predračun (Fakturiranje in Trgovina na drobno), Pogodba, … 
 • Dobavnica, Prenosnica, Prevzemnica, … (Naročila dobaviteljem in kupcem, Trgovina na drobno, ...) 
 • Rekapitulacija blaga in davkov (Fakturiranje, Trgovina na drobno) 

Primer napake (lahko pa je napaka tudi »matematična«):

Novi konti davka za knjiženje 5% stopnje DDV na strani izdanih računov

Ko bom knjižili izdane račune za Dvostavno knjigovodstvo in DDV je potrebno narediti tudi nove nastavitve v tak v modulu Fakturiranje, kot v modulu Trgovina na drobno.

V Fakturiranju moramo v novo polje vpisati konto, katerega bomo uporabljali za knjiženje nove davčne stopnje. To vpišemo v meniju Nastavitve -> Nastavitve knjiženja. V zavihku 'Domači trg' in zavihku 'Tuji trg' (če uporabljate nastavitve knjiženja na nivoju programa).

Te nastavitve moramo v modulu Fakturiranje nastaviti tudi v knjiženjih skupinah (če za knjiženje uporabljate knjiženje skupine).V Trgovini na drobno, pa je novo polje za vpis konta za knjiženje DDV-ja po posebni nižji stopnji v meniju Nastavitve -> Nastavitve knjiženja. Novo polje, kamor moramo vpisati konto za knjiženje Posebne nižje stopne je v zavihku ’83.čl.ZDDV (končni potrošniki)' in v zavihku ’82.čl.ZDDV (davčni zavezanci):

Pripomočki za lažjo uporabo programa po spremembi stopnje

V modulu Fakturiranje račune lahko kopiramo (tudi predračune). Kadar želimo kopirati »stari« račun, kateri je bil izstavljen po prejšnji davčni stopnjikopirati v nov račun, se nam ob kopiranju prenese tudi davčna stopnja. Če pa je na tem računu artikel, kateremu se je vmes spremenila davčna stopnja (primer, če bomo kopirali račun iz pred 1.1.2020 v obdobje po 1.1.2020), potem lahko uporabimo kljukico.

V tem prispevku