Obračun obresti

Programska rešitev je namenjena obračunavanju in vodenju obresti ter amortizacijskih načrtov. Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila.

Articles

Obračun obresti (zgodovina različic)
Novost Verzija Obresti - modul Krediti - sprememba pri datoteki direktne obremenitve, da se sklic pošilja v strukturirani obliki. Sklic prejemnika in plačnika sta ista. 2023.07.001 Krediti - dopolnitev pri izračunavanju &s...