Sistemske zahteve za Saop

Samostojna delovna postaja

Saop je ERP sistem, ki zagotavlja popolno kontrolo nad vsemi poslovnimi procesi v podjetju. V tej postavitvi je Saop nameščen na samostojno delovno postajo, za shranjevanje podatkov pa uporablja brezplačno različico podatkovnega strežnika (Microsoft SQL Server Express Edition). 

Strojne zahteve so prilagojene zahtevam Microsoft SQL podatkovnega strežnika. Odzivnost je v veliki meri pogojena strojni in sistemski programski opremi. 

Pri načrtovanju informacijskega sistema nujno predvidite:

 • zunanji disk za izdelavo rezervnih kopij baz podatkov
 • antivirusno & spyware zaščito
 • avtomatsko nadgrajevanje operacijskega sistema
 • sistem za brezprekinitveno napajanje (UPS)

Strojna oprema:

 • procesor Intel® i3 ali zmogljivejši
 • pomnilnik 8 GB
 • 15 GB prostega prostora na disku
 • ločljivost zaslona 1024 x 768
 • mrežna kartica 1Gbps
 • sistem za izdelavo varnostnih kopij
 • sistem brezprekinitvenega napajanja – UPS

Operacijski sistemi:

Podprti so naslednji operacijski sistemi:

 • Windows 8 (ALL versions)
 • Windows 8.1 (ALL versions)
 • Windows 10 (ALL versions)
 • Windows 11 (ALL versions)

Podatkovni strežniki:

·Microsoft SQL Server 2016 Express Edition

·Microsoft SQL Server 2017 Express Edition

·Microsoft SQL Server 2019 Express Edition

·Microsoft SQL Server 2022 Express Edition

Strežnik v manjšem omrežju (delovna skupina računalnikov)

Saop je ERP sistem, ki zagotavlja popolno kontrolo nad vsemi poslovnimi procesi v podjetju. V tej postavitvi je SAOP iCenter nameščen na strežnik v manjšem omrežju oziroma delovni skupini računalnikov. Za shranjevanje podatkov uporablja brezplačno različico podatkovnega strežnika (Microsoft SQL Server Express). Taka postavitev velja do 5 sočasnih uporabnikov Saop programa.

Strojne zahteve so prilagojene zahtevam Microsoft SQL podatkovnega strežnika. Odzivnost je v veliki meri pogojena strojni in sistemski programski opremi. 

Priporočamo uporabo hitrega lokalnega omrežja (1Gbps ali več). Pomembno je tudi kakovostno ožičenje. 

Pri načrtovanju informacijskega sistema nujno predvidite:

 • Zunanji disk za izdelavo rezervnih kopij baz podatkov
 • sistem za brezprekinitveno napajanje (UPS)
 • antivirusno & spyware zaščito (za celotno omrežje)
 • avtomatsko nadgrajevanje operacijskega sistema (za celotno omrežje)

Strojna oprema:

 • procesor Intel® i7 ali zmogljivejši *1
 • pomnilnik 16 GB
 • 20 GB prostega prostora na disku
 • ločljivost zaslona 1024 x 768
 • mrežna kartica 1Gbps
 • hitri diski (SSD, RAID) *2
 • sistem za izdelavo varnostnih kopij
 • sistem brezprekinitvenega napajanja – UPS

*1 - zmogljivost procesorja se določi na podlagi predvidene ocene obremenjenosti

*2 – v primeru večjih baz, oziroma večjega števila baz, priporočamo za podatkovni del uporabo ločenih fizičnih diskov

Operacijski sistemi:

Podprti so sledeči operacijski sistemi:

 • Windows 8 *1
 • Windows 8.1,
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2012 *2
 • Windows Server 2012R2 *2
 • Windows Server 2016 *2
 • Windows Server 2019 *2
 • Windows Server 2022 *2


*1 – velja za Pro in Enterprise izdaje

*2 – vse izdaje

Podatkovni strežniki:

 • Microsoft SQL Server 2016 Express
 • Microsoft SQL Server 2017 Express
 • Microsoft SQL Server 2019 Express
 • Microsoft SQL Server 2022 Express

Strežnik v večjem omrežju

Saop je ERP sistem, ki zagotavlja popolno kontrolo nad vsemi poslovnimi procesi v podjetju. V tej postavitvi je Saop nameščen na strežnik v večjem omrežju (nad 5 uporabnikov). Za shranjevanje podatkov uporablja licenčno različico podatkovnega strežnika Microsoft SQL Server 2016 ali višje.

Za svetovanje o strojni in programski opremi se je potrebno obrniti na Saop tehnično pomoč.

Delovna postaja (odjemalec v omrežju)

Saop je ERP sistem, ki zagotavlja popolno kontrolo nad vsemi poslovnimi procesi v podjetju. Delovne postaje oziroma odjemalce uporabljamo za priključevanje uporabnikov v omrežje, v katerem strežemo aplikacije na Microsoft SQL strežniku. 

Odzivnost programov je precej pogojena s hitrostjo in zasičenostjo omrežja, obremenjenostjo strežnika ter nastavitvijo programov za zaščito pred virusi. 

Priporočamo uporabo hitrega lokalnega omrežja (1Gbps ali več). Pomembno je tudi kvalitetno ožičenje. 

Pri načrtovanju informacijskega sistema nujno predvidite:

 • antivirusno & spyware zaščito (za celotno omrežje)
 • avtomatsko nadgrajevanje operacijskega sistema (za celotno omrežje)

Strojna oprema:

 • procesor Intel® i3 ali zmogljivejši
 • pomnilnik 4 GB
 • 4 GB prostega prostora na disku
 • ločljivost zaslona 1024 x 768

· mrežna kartica 1Gbps

Operacijski sistemi:

Podprti so sledeči operacijski sistemi:

 • Windows 8 (ALL versions)
 • Windows 8.1 (ALL versions)
 • Windows 10 (ALL versions)
 • Windows 11 (ALL versions)

Regionalne nastavitve na Windows sistemu

Za delovanje Saop aplikacije morajo biti regionalne nastavitve na Windows sistemu nastavljene na Slovenian, Croatian ali Serbian.

Oblikovanje Word obrazcev

Za oblikovanje Word obrazcev je podprt program Microsoft Word.

Tiskalniki

Ne priporočamo uporabe matričnih tiskalnikov, razen v aplikacijah, ki so posebej prirejene za njihovo optimalno izrabo. 

Za tiskanje računov na blagajni priporočamo naslednje znamke: STAR, POSIFLEX, EPSON, PARTNER, RONGTA.

Optični čitalci (scanners)

Za neposredno skeniranje v Saop iCenter so podprti optični bralniki, ki delujejo na TWAIN tehnologiji. V mrežnih okoljih je neposredno skeniranje mogoče z uporabo mrežnega TWAIN gonilnika.

Prikazovalniki cen

Priporočamo naslednje znamke: EPSON, POSIFLEX, PARTNER, STAR

Priporočamo priklop na COM vrata.

V primeru, da je priklop na USB, je priporočeno, da podpira virtualna COM vrata.

Za več informacij se je potrebno posvetovati s tehnično podporo Saop.

Čitalci črtnih kod

Priporočamo uporabo čitalcev, ki simulirajo tipkovnico. Starejše izvedbe so z Y-kablom na PS/2, novejše na USB.

Ročni terminali

Saop komunikacijo z ročnim terminalom vrši preko izvoza in uvoza datotek. Struktura datotek je lahko s fiksno dolžino polj ali pa razmejeno z ločili. 

Priporočeni modeli: 

 • Denso, 
 • Symbol, 
 • in podobnih z uporabo primerne programske opreme, glede na namen ročnega terminala. 

Saop iCenter omogoča lažje vnose z uporabo ročnih terminalov za inventuro OS in DI, inventuro v trgovskih programih ter vnose z artikli na računih, prejemih, izdajah, odpremnih nalogih in gotovinski prodaji.

Zaslon na dotik (modul Trgovina na drobno)

V modulu Trgovina na drobno – gotovinska prodaja je mogoče vklopiti hitre gumbe, ki se lahko uporabljajo na zaslonu na dotik.

Priporočena velikost zaslona na dotik: 15'' (inches)

Elektronsko podpisovanje na dokumente preko zaslona na dotik

Strojne in programske zahteve za Elektronsko podpisovanje na dokumente preko zaslona na dotik:

 • zaslon na dotik
 • na računalniku je potrebno imeti dva video izhoda (VGA, DVI, HDMI) glede na priključke zaslona na dotik
 • splošno digitalno potrdilo, vezano na podjetje za digitalno podpisovanje (sigenca, poštarca). Potrdilo mora biti klasično nameščeno v Windows uporabniški profil. Potrdilo na Halcom karticah se ne more uporabiti.

Priporočamo posvetovanje z vašimi informatiki.

Saop API spletni vmesnik

Saop API spletni vmesnik deluje na strežniku Microsoft IIS (Internet Information Services).

Za delovanje Saop API spletnega vmesnika je potrebno imeti nameščeno komponento Microsoft .NET Framework 4.7.2 . 

To komponenta je podprta na operacijskih sistemih Windows 7 in novejših ter Windows Server2008R2 in novejših.

Za posnetek stanja programske in strojne opreme za namestitev Saop API spletnega vmesnika se je potrebno obrniti na Saop tehnično podporo.

Saop MojInfo in Moja Malica

Saop MojInfo in Moja Malica je spletna aplikacija katera deluje na strežniku Microsoft IIS (Internet Information Services).

Za delovanje Saop MojInfo in Moja Malica spletne aplikacije je potrebno imeti Windows Server 2012 ali novejši. 

Za delovanje spletne aplikacije je potrebno imeti nameščeno komponento Microsoft DOT .NET Hosting 5.0.8 ali novejši.

Za objavo spletne aplikacije je potrebno pridobiti SSL certifikat. (HTTPS)

Samo objavo spletne aplikacije v internetu si zagotovite v lastni režiji.

Za podrobnejše informacije se obrnite na našo tehnilčno podporo. 

Tehnične zahteve za aplikacijo Registracija delovnega časa

Aplikacija Registracija delovnega časa deluje na Windows operacijskem sistemu.

Zahtevana mrežna povezava za nemoteno in optimalno delovanje aplikacije Registracije delovnega časa je min. 10/10Mbps. Mrežna povezava more biti stabilna, brez prekinitev, zato povezava preko WI-FI omrežja ni priporočljiva. Za delovanje aplikacije na oddaljenih lokacijah je potrebna VPN povezava do SQL strežnika.

RFID čitalec kartic ali obeskov more biti zaznan v Windows sistemu. Podpirati more Keyboard emulation ali priklop na virtual COM port.

Analize podatkov

Pri analizah, v katerih obdelujemo večje število podatkov, lahko pride do prekoračitve kapacitete delovnega spomina (RAM-a). Okvirna meja je 2 GB, število prikazanih zapisov pa je odvisno od velikosti posameznih podatkov v analizi. V takih primerih svetujemo uporabo namenske rešitve Power BI, ki omogoča obdelavo večjega števila podatkov. Za uporabo analiz je potrebno imeti 64-bitni operacijski sistem. 

Za dodatne informacije kontaktirajte našo prodajno službo.

V tem prispevku