Moje delo na projektu

Komunikacija

Priporočljiv način komunikacije na projektu je uporaba funkcionalnosti Časovnica na pregledu osnovnih informacij o projektu. Tukaj so kronološko prikazane aktivnosti ter komunikacije na projektu. Za dodajo komentarja uporabimo ukaz dodaj komentar. O vsakemu novemu prejetemu komentarju pa smo obveščeni preko elektronske pošte.

Dodajanje članov za uvajanje v uporabo programa

V projektu implementacije mora stranka dodati osebe, ki načrtovane za uvajanje v uporabo programa. V pregledu projekta, osebo predvideno za uvajanje dodamo na razdelku Uvedene osebe s klikom dodaj. 

Po zgoraj opisanemu ukazu se nam odpre naslednja forma, kjer osebo izberemo iz spustnega seznama ter potrdimo s ukazom dodaj. Osebe, ki jih želimo dodajati, morajo biti uporabniki portala z ustreznimi pravicami.


Dodajanje dodatnih dokumentov na projekt

Vso dodatno dokumentacijo, kot na primer šifranti, na projekt priložimo pod Ostali dokumenti preko gumba Dodaj datoteke. V kolikor želimo dokumente grupirati po mapah pa mapo ustvarimo preko gumba Nova mapa.

Z izbiro ukaza Choose files izberemo dokumente, ki jih želimo na portal odložiti, prenos izvedemo z ukazom Dodaj datoteke.
V tem prispevku