Tedenski prikaz potreb

Izpis je namenjen prikazu skupnih tedenskih potreb (začetno stanje, prihod na zalogo, odhod iz zaloge, končno stanje) po posameznem artiklu za štiri sledeče si tedne vključno s prikazom potreb (stanja) za obdobje pred prvim tednom izpisa in za obdobje po zadnjem tednu izpisa. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

 • Leto – predlaga se tekoče leto. Lahko izbiramo tudi med ostalimi leti v bazi.
 • Trenutno teden – prikaže se trenutni teden.
 • Teden od do – predlagajo se tedni od trenutnega tedna +4 tedne. Podatke lahko spremenimo.
 • Artikel od do – vnesemo razpon šifer artiklov za katere želimo izpis potreb.
 • Skupina artikla od do – vnesemo razpon skupin artiklov za katere želimo izpis potreb.
 • Klasifikacija od do – vnesemo razpon klasifikacij artiklov za katere želimo izpis potreb.
 • Tip artikla – izberemo tip artikla za katerega želimo izpis potreb (prazno pomeni vsi tipi).
 • Šifra skladišča od do – izberemo razpon šifer skladišč v katerih kontroliramo zaloge.
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo izpis potreb.
 • Knjiga NK od do – izberemo razpon knjig naročil kupcev (modul NDK) katere želimo vključiti v izpis potreb.
 • Knjiga ND od do . izberemo razpon knjig naročil dobaviteljem (modul NDK) katere želimo vključiti v izpis potreb.
 • Razvrščanje po – izberemo način razvrščanja artiklov v izpisu (po šifra ali po nazivu)
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis le zbirnih podatkov – v kolikor je opcija izbrana potem na izpisu dobimo samo zbirne podatke za posamezen artikel.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.
 • Izločiti zalogo skladišč izločenih iz planiranja – v kolikor je opcija izbrana (označena s kljukico) se v zalogah ne bodo upoštevale zaloge tistih skladišč, ki so v šifrantu skladišč (v materialnem skladiščnem poslovanju) označena, kot skladišča izločena iz planiranja (npr. reklamacijska skladišča, skladišča nekurantnega blaga,…).
 • Samo potrjena naročila – v kolikor je opcija izbrana, se v izpisu upoštevajo le potrjena naročila dobaviteljem in naročila kupcev, če ni izbrano pa tudi nepotrjena.
 • Upoštevanje plana proizvodnje – v kolikor je opcija vklopljena, se v prihod na zalogo po proizvodnih DN upoštevajo tudi pozicija iz plana proizvodnje (tiste pozicije, ki še niso razpisane v delovne naloge ali pa niso stornirane).
 • Upoštevanje servisnih nalogov – v kolikor je opcija vklopljena se pri pripravi preglednice (ali tiskanja) upošteva tudi predvidena poraba artiklov-materialov na servisnih delovnih nalogih (v preglednici se ta poraba izkazuje v vrstici »Poraba SER«.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na izpisu za vsak artikel prikaže po posameznem tednu informacijo o začetnemu stanju tedna, predvideni nabavi (naročila dobaviteljem), predvideni izdelavi (delovni nalogi kot izdelek), predvideni porabi (delovni nalogi kot sestavina), prodaji (naročila kupcev) ter končnemu stanju v tednu.

V kolikor smo izbrali le izpis zbirnih podatkov, potem za vsak artikel v izpisu vidimo le podatke o končnem stanju po posameznem tednu.

Z gumbom Preglednica prikažemo preglednico, ki je dvostopenjska na prvi stopnji so podatki enaki kot v izpisu zbirnih podatkov.

Podatki v preglednici so označeni z barvami:

 • zeleno: stanje zaloge artikla konec tedna je večje od minimalne zaloge,
 • rumeno: stanje zaloge artikla konec tedna je večje od 0 a manjše od minimalne zaloge,
 • oranžno: stanje zaloge artikla konec tedna je manjše od 0.

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbranem artiklu) so prikazane podrobnosti artikla po posameznih tednih. Enako, kot je to na podrobnem izpisu.

V kolikor je program VRP preko nastavitev programa povezan s programom DN, se izpolnjujeta tudi vrstici »Proizvodnja PP« in »Poraba PP«, ki predstavljata količino artikla, kot izdelka na delovnih nalogih program DN oziroma količino artikla kot materiala na delovnih nalogih programa DN.

Pripadnost

Na preglednici prvega nivoja se nahaja tudi gumb »Pripadnost«, ta za označeno vrstico (artikel) prikaže pripadnost po materialni sestavnici. Prikaz lahko aktiviramo tudi preko funkcijske tipke F6.

V tem prispevku