Verzija 2022.14.003

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava v Neposrednem vnosu obračuna plač. Pri večkratnem odpiranju obračunskih vrstic se je polje Znesek označilo, kot bi šlo za ročni vnos.

Materialno skladiščno poslovanje

  • Odpravljena je težava zapisa v polje serija na vnosu popisne liste inventure. Po izboru ali vnosu serije, je program javil: '0,0' is not a valid timestamp.

OLAP

  • Odpravljena težava, ko se priprava OLAP pregledov v 64bitnem načinu ni zagnala, če je bil Saop iCenter zagnan iz IP naslova in ne imena strežnika
  • Odpravljena težava, ko se priprava Analiza prodaje iz fakturiranja ni zagnala, če je bila vnsena 'Denarna enota za preračun'
V tem prispevku