Izpisi cenikov

Podatke o sestavnicah natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Tiskanje (Ctrl P). Odpre se okno , ki nam daje na izbiro vrsto izpisa, ki ga želimo izpisati.

Obliko izhodnih poročil je možno oblovati s pomočjo QRD-ja. Izpis so enaki kot na preglednici Artikli.

V tem prispevku