Reverz

V primeru, ko podjetje začasno izda sredstvo v uporabo nekemu podjetju ali zaposlenemu, se lahko v programu pripravi dokument o izdaji sredstva na reverz. Sredstvo torej ostane v lasti matičnega podjetja. Zaradi evidence, pri kom in koliko časa se nahaja sredstvo, se lahko na samem osnovnem sredstvu na gumbu Reverz ti podatki beležijo.



Ob kliku na gumb Reverz se odpre tabela, ki prikazuje podatke o reverzih za izbrano osnovno sredstvo. Zeleno obarvane vrstice so Neaktivni reverzi, torej sredstvo je dano na reverz in ponovno vrnjeno podjetju. Belo obarvana vrstica je aktiven reverz, ki pomeni, da je sredstvo še vedno v uporabi izven podjetja.



Ko sredstvo damo na reverz je pomembno, da za izbrano inventarno številko pravilno izberemo šifro stranke ali zaposlenega in vpišemo datum izdaje. Program predlaga tekoči datum. V kolikor na eni šifri vodimo več kosov sredstev, pazimo, da polje Količina pravilno izpolnimo. V polje Opis lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo izpisalo na samem dokumentu o Reverzu.



Po končanem vnosu okno potrdimo in sledi tiskanje dokumenta. Dokument lahko tudi naknadno natisnemo na gumbu Tiskaj reverz, ki se nahaja v spodnjem delu tabele.
Dokument je pripravljen s QRD orodjem, kar pomeni, da si ga uporabnik lahko po želji preoblikuje.


Ko se sredstvo vrne podjetju, je potrebno na sredstvu zabeležiti datum vrnitve. Postavimo se na sredstvo, kliknemo na gumb Reverz in izberemo aktivno vrstico (reverz, ki še ni zaključen). Ob kliku na vrstico se odpre okno, kjer se v polju Datum vrnitve predlaga tekoči datum, ki pa ga lahko tudi popravimo. Ob potrditvi vrstica postane zelena, neaktivna in reverz je zaključen.



Reverz lahko pripravimo tudi pod izbiro Šifranti / Reverz. Tabela, ki se odpre nam poleg vnosa reverza omogoča tudi spremljanje vseh sredstev, ki so dana na reverz, kdaj in komu.



Podatke o reverzu si lahko tudi natisnemo na ikoni Tiskalnik, ki jo najdemo v zgornjem desnem kotu. Preden seznam natisnemo se lahko omejimo s parametri, ki jih vidimo na naslednji sliki:



Glede na izbrane omejitve lahko listo natisnemo.

Nasvet: 
Sredstva, ki jih imamo na reverzu, zaradi inventure oz. lažjega izvajanja popisa, prenesemo na svoje nahajališče, ker jih z inventuro ne bomo popisovali. Ko izpišemo popisne liste, bo sredstvo na listi oz. nahajališču npr. Reverz.



V tem prispevku