Pregled izbranega projekta

Osnovne informacije o projektu

Osnovni informacije o projektu predstavljajo podatki o nazivu, trajanju, napredku ter člani projektnega tima stranke Saop.

Podrobnejši terminski načrt projekta

Podrobnejši terminski načrt projekta zajema vse dogovorjene naloge posameznega področja, ki jih nato svetovalec objavi, da so vidne na portalu. 


Poročanje o stanju na projektu

Na razdelku poročanje na projektu je kronološki pregled poročanega stanja ter vseh pomembnejših informacij/odločitev na projektu, zapisi so ustvarjeni s strani članov tima Saop.

Pregled dokumentacije na projektu

V pregledu dokumentacije imamo na projektu kronološki pregled vseh potrjenih dokumentov. Izjema je razdelek ostali dokumenti, ki je namenjen operativnemu delu na projektu.


V tem prispevku