Sprememba pri povračilih stroškov kilometrine na službeni poti za javni sektor

V Uradnem listu št. 87 iz dne 24.6.2022, sta bila objavljena nova zneska za neobdavčen prevoz in kilometrino.

Spremembe, povezane s povračili stroškov začnejo veljati s 1.7.2022, kar pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec junij.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene

Za pravilen izračun kilometrine dodate podatke v šifrant Cene goriva. Dodate nov zapis za datum 1.7.2022. V polje Cena vpišete cene bencina glede na referenčni podatek maloprodajne cene (podatek na sliki je testni).  Odstotek od cene – vnesete odstotek v tisti razdelek Kilometrina, v katerega ste že prej vnašali podatek za 30 % cene. V polje Kilometrina vpišete izračunan znesek za 1 kilometer. V polje neobdavčena pa vpišemo nov podatek, ki je določen v 2. členu Uredbe o spremembah uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, v vrednosti 0,43. Potrdite vnos.

Tisti, ki za obračun kilometrine na službeni poti, uporabljate tudi 10% cene goriva, morate ustrezno urediti tudi ta zapis. Pri izračunu 10% cene goriva, vrednost za kilometer ostaja pod novo določeno vrednostjo, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V polje Odstotek od cene, vpišete vrednost 10%. V polje Kilometrina vpišete izračunan znesek za 1 kilometer. Enak znesek vnesete tudi v polje Neobdavčena, saj v primeru Kilometrine do vrednosti uredbe, vedno v polje neobdavčena, višemo enako vrednost, da bo znesek v celoti neobdavčen. Vnos potrdite.

Tisti, ki uporabljate tudi druge odstotke cene goriva, ustrezno uredite tudi ostale zapise. V tem prispevku