Statusi DN

Šifrant statusov DN predstavlja seznam uporabniško določenih statusov delovnih nalogov, ki jih bomo uporabljali v delovnih nalogih. 

Vnos novega statusa

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Statusi DN.  

  • Šifra – vnos šifre statusa.
  • Naziv – vnos naziva statusa.
  • Opomba – vnos poljubne opombe statusa.
  • Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane status neaktiven. 

Urejanje statusa DN

Statuse DN spreminjamo tako, da najprej v preglednici Statusi DN izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem statusu.

Brisanje statusa DN

Statuse DN brišemo tako, da najprej v preglednici Statusi DN označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo Status.

V kolikor je status že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo:

Tiskanje statusa DN

Podatke o Statusih DN natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre statusov za katere bi se izpisali podatki.
  • Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni statusi: po šifri ali po nazivu.
  • Prikaži opombe – če je polje označeno ( ) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe statusov.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Izpis nastavitev – izberemo ( ) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.
V tem prispevku