2023.06.002

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Uvoz VOD - Urejena težava pri uvozu knjižb vezana na kontrole analitik.

PRAC Prejeti računi

  • Povezava s prejemi - Urejena težava pri zapisu odvisnih stroškov in pri odklepanju in brisanju povezav.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

  • Knjiženje - delovni nalogi; na vnosni formi delovnega naloga urejeno pomnjenje podatka "naročilo kupca" kadar delovni nalog ni "sistemsko" povezan z naročilom kupca programa dobavitelji in kupci. Podaljšano tudi polje za prikaz šifre izdelka.
  • Knjiženje - delovni nalogi; na vnosni formi operacije delovnega naloga urejena možnost vnosa količine kooperacije v decimalnem številu.
V tem prispevku