Maj 2023

Articles

2023.05.005
DN Delovni nalogi Odpravljena napaka pri vnosu vrstic delovnega naloga na zavihku "Ostalo" , ko se je v nalogu shranila samo prva vrstica. OPZ Obračun plač zaposlenim Odpravljena težava s posodobitvijo sprememb zaposlenih v obračunu....
2023.05.006
DK Dvostavno knjigovodstvo Posredno knjiženje: Urejeno evidenčno knjiženje za neposredne proračunske uporabnike. TDR Trgovina na drobno Ob izdaji gotovinskega računa je zgornja meja omejitve za ceno postavke in vrednosti računa povečana. Gre z...
2023.06.001
DDV Davek na dodano vrednost Šifrant obdobij: Spremenjena funkcionalnost odklepanja obdobij, kjer sta sedaj ločena gumba za odklepanje obdobja DDV in obdobja OSS. Gumb odklepanje obdobja OSS je viden samo, če je OSS funkcionalnost aktivna. ...
2023.06.002
DK Dvostavno knjigovodstvo Uvoz VOD - Urejena težava pri uvozu knjižb vezana na kontrole analitik. PRAC Prejeti računi Povezava s prejemi - Urejena težava pri zapisu odvisnih stroškov in pri odklepanju in brisanju povezav. VRP Večnivo...