Delovni nalogi (zgodovina različic)

  Opis novosti  Verzija
 • Odpravljene težave pri povezavi delovnega naloga z naročilom dobavitelja (funkcija na zavihku "Ostalo" delovnega naloga).
2024.03.001
 • Knjiženje nivelacijskega prejema izdelka po delovnem nalogu in izvedba pripomočka »Poračun proizvodnih cen« je možna v novem letu tudi, če v materialnem skladiščnem poslovanju še ni izveden prehod v novo leto.
2023.11.006
 • Delovni nalogi za dvig vrednosti izdelka (nivelacija) - izračunavanje nove proizvodne cene v nastavljenem ceniku, ravno tako poračunavanje preko pripomočka "Poračun proizvodnih cen".
2023.11.001
 • Delovni nalogi za katere je knjižen prejem izdelka sedaj omogočajo dodajanje novega materiala, delavcev, strojev oziroma ostalih stroškov ter omogočajo tudi dodatno knjiženje izdaje dodanih materialov.
2023.09.001
 • Delovni nalogi - razširitev polja za vpis/prikaz šifre izdelka delovnega naloga.

2023.08.001
 • Knjiženje - delovni nalogi, na izpisu delovnega naloga razširitev polja za izpis enote mere pozicij zavihka "material in storitev"

2023.07.001
 • Pripomočki – kontrola knjiženih izdaj MSP; izhod iz preglednice pripomočka preko gumba (X) ali tipke »ESC« ne sproži več knjiženja izdaje.
 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DN - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

2023.06.001
 • Odpravljena napaka pri vnosu vrstic delovnega naloga na zavihku "Ostalo", ko se je v nalogu shranila samo prva vrstica.
2023.05.004
 • Beleženje podatkov čas/ime vnašalca in čas/ime popravljalca tudi na podrejenih tabelah delovnih nalogov (materiali in storitve, delo, stroji, ostalo). Namestitev programa bo te podatke napolnila iz glave delovnega naloga. Vsak izhod iz delovnega naloga preko gumba "Potrdi" bo zaradi načina priprave podrejenih tabel na podrejenih tabelah na vseh njihovih vrsticah spremni čas in ime popravljalca na tistega, ki je »potrdi« izvedel, čas in ime vnašalca pa se bo dodelil iz glave delovnega naloga.
 • Knjiženje - delovni nalogi:
  • preprečeno dodajanje pranih vrstic (na vseh zavihkih delovnega naloga),
  • odpravljene težave, ko se v določeni kombinaciji vnosa na vrstico "material in storitve" ni vpisovala šifra skladišča,
  • "gumbi" za vnos, spreminjanje in brisanje so na preglednicah zavihkov znotraj delovnega naloga vidne takoj in ne šele po vnosu prve vrstice.
 • Knjiženje - delovni nalogi; dodan nov status na filtru statusov "Nepopolna izdaja" (delovni nalog je izdan, niso pa izdane vse vrstice materiala in storitev). Obstoječi status "Knjižen izdaja" velja le, če so vse vrstice materiala in storitve izdane.
 • Knjiženje - delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana kolona "Nepopolna izdaja" (true/false); enako pravilo, kot za status.
 • Knjiženje - delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov so nalogi s statusom "Nepopolna izdaja" obarvani svetlo modro.
2023.05.001
 • Pripomoček usklajevanja proizvodih cen seda upošteva plansko ceno izdelka ne glede a to ali je sistem planskih cen določen na artiklu-izdelku ali pa na tipu skladišča v katerega se vrši prejem izdelka. Torej prejem vezane na delovne naloge z izdelki katerim se zaloga vodi po planski ceni pripomoček ne spreminja.
2023.04.001
 • Delovni nalogi - pri pripravi predračuna, računa, gotovinskega računa in dobavnice TDR se preverja tip stranke; če stranka ni kupec ali kupec in dobavitelj hkrati, nadaljevanje priprave ni možna.
 • Knjiženje - delovni nalogi; sprememba analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika) na delovnem nalogu:
  • Sprememba analitik na delovnem nalogu ne povzroči več spremembo analitik na povezanih dokumentih prometa MSP (prejemi, izdaje)
  • Poleg vseh analitik dodana funkcija (gumb) "v promet", v kolikor jo izbereš, se analitika prenese tudi na povezane dokumente prometa MSP, če so dokumenti v takem statusu, da je sprememba analitik mogoča.

2023.02.001
 • Odpravljene težave pri hkratnem vnašanju novega delovnega naloga na dveh (ali več) delovnih postajah.

2022.17.001
 • Omogočeno polnjenje cene prevzema izdelka v prevzemni cenik izdelka:
  • V nastavitve programa dodan podatek o ceniku proizvodnih cen izdelka.
  • Pri knjiženju prejema izdelka delvonega naloga  se v cenik (iz nastavitev) zapiše cena prejema na datum dokumenta prejema. 
  • Pri knjiženju prejema na zalogo tipa nivelacija (količina prevzema = 0) se v cenik (iz nastavitev programa) zapiše prevzemna cena izdelka z datumom dokumenta prejema.
  • Na pripomoček "poračun" proizvodnih cen je dodana možnost nastavitve cenika nabavnih cen izdelka (predlaga se cenik iz nastavitev). Izvedba pripomočka popravlja/polni tudi cenik nastavljen v pripomočku.
 • Pri knjiženju prejema in/ali izdaje delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali izdaje na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa. Kontrole so uvedene na:
  • knjiženje izdaje MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje prejema MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • prenos na naslednjo fazo
  • pripomoček "kontrola knjiženja izdaj MSP"

2022.16.001
 • Bližnjica za pomoč je sedaj na vseh formah usmerjena na spletno stran podpore za področje programa "delovni nalogi".

2022.15.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; prikaz naslova stranke delovnega naloga, možnost vnosa ulice na naslovniku ter vnos naslova dostave sto prilagojeni povečanemu polju za vnos ulice v šifrantu strank.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave "komercialnega zaključevanja" delovnega naloga, ki v določenih kombinacijah podatkov delovnega naloga ni bilo mogoče.

2022.14.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; v XML datoteki za gotovinske račune TDR in negotovinsko prodajo TDR so odpravljene težave s šumniki v nazivu/naslovu naročnika.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru, kadar saopDN ni povezan s saopOPZ in/ali saopKE, se pri dodajanju delovnih ur dela (gumb »vnos dela« na zavihku delo delavnega naloga) onemogoči filtriranje po SM in/ali SN delovnega naloga.
2022.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov sta dodani koloni Naziv SM in Naziv SN.
2022.04.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri knjiženju nivelacije vrednosti izdelka (prejem brez izdelane količine) je dodana dodata kontrola nad obstojem zaloge izdelka.
2022.03.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; datum zaključka delovnega naloga ni več pogoj za knjiženje izdaje materiala delovnega naloga.
2021.14.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog (zavihek »Material in storitve« je dodana nova funkcija »osveži cene«, ki v delovnem nalogu osveži prodajne cene materialom in storitvam.
2022.01.001
 • Izpisi – analiza delovnih nalogov; dodana nova dimenzija »Skupina artikla«, ki se nanaša na artikle zavihka »Material in storitve«.
2021.13.001
 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Splošno« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbita stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri« preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.
2021.10.001
 • Izpisi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.

2021.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek naslov dostave, ki ga lahko vpišemo ročno, izberemo iz seznama lokacij stranke delovnega naloga oziroma se predlaga, kot privzeta lokacija, če je tako na stranki določeno.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek datum pričetka, ki predstavlja datum na katerega naj bi se pričela dela delovnega naloga.
 • Lastnosti po meri – vpeljali smo sistem lastnosti po meri na delovnih nalogih:
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Lastnosti po meri« v katerega lahko vpišemo seznam lastnosti po meri, ki se bodo dodelile delovnemu nalogu. Lastnostim lahko predpišemo tudi vrednosti.
  • Na knjigah delovnih nalogov smo v izvoz/uvoz šifranta dodali tudi možnost izvoza/uvoza lastnosti po meri.
  • Na delovnem nalogu je dodan nov zavihek »Lastnosti po meri«, ki se izpolni z prednastavljenimi lastnostmi definiranimi na knjigi delovnih nalogov.
  • V primeru kopiranja delovnih nalogov se lastnosti po meri (seznam in vrednosti) prenesejo iz izvornega delovnega naloga na kopiran delovni nalog.
2021.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Material in storitve« se vrstice z artikli katerim se ne vodi zaloga, ne barvajo več rdeče.
 • API metode: 
  • Odpravljene težave pri vpisovanju vrstic »material in storitve« preko API metode ModifyProjectWorkOrderDetails, ko se vpisanim vrsticam ni dodeljevala lastna cena. 
  • Odpravljene težave pri knjiženju delovnega naloga v izdajo preko metode ProcessingProjectWorkOrder, ko se je izdaja sicer izdelala ni pa bila zabeležena na posamezni vrstici »material in storitve«.
2021.06.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri knjiženju izdaje materialov delovnega naloga je dodana kontrola nad vpisom serij. V kolikor je za določen material (artikel) zaloga vodena po serijah, potem se zahteva vpis serije pred knjiženjem izdaje.
2021.04.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; delovanje preglednice »Artikli – izbor – vnos količin« (F5) tudi v primeru, ko ni licence za program dobavitelji in kupci.
 • Knjiženje – delovni nalogi; uredili prikaz podatka o dolgu strank tudi, ko je le-ta na novo dodana preko »spleta«.
 • Knjiženje – delovni nalogi – polje »opozorilo« ostane na svojem mestu tudi ob spremembi velikosti okna za vnos delovnega naloga.
2021.01.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; delovnega naloga, ki je nastal s prenosom iz naročila kupca, se ne more več brisati.
2020.14.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
  • Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
  • Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu. 
2020.13.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na polju »serija« na zavihku »material in storitve« lahko preko funkcijske tipke F8 izbiramo serije z zalogo.
2020.11.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri vpisu novega delovnega naloga z izdelkom, ki vsebuje sestavnico je na zavihku »Material in storitve« gumb »Prenos sestavnice« aktiven takoj in ne šele, ko je delovni nalog potrjen (shranjen).
2020.10.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; za predlaganje prodajnih cen na zavihku »material in storitve« se sedaj uporablja enaka programska funkcija kot na vseh ostalih programih iCentra. Enako tudi AI metoda ModifyProjectWorkOrderDetails.
2020.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; kopiranje delovnih nalogov omogoča tudi kopiranje v nižje letnice.
2020.05.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri izstavitvi računa na podlagi delovnega naloga.
2020.02.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; polje »dokument« zaključenega (knjiženega) delovnega naloga se sedaj lahko spreminja na enak način, kot polja analitik glede na obstoječ varnostni sistema za spreminjanje analitik zaključenega delovnega naloga.
 • API metode:
  • GetProjectWorker – metoda za pridobivanje podatkov seznama delavcev.
  • GetProjectMachine – metoda za pridobivanje podatkov seznama strojev.
2020.01.001
V tem prispevku