Povezava med Naročili kupcev in Odpremnimi nalogi

Naročila kupcev so v modulu Dobavitelji in kupci povezana na Odpremne naloge in s tem je zagotovljeno sledenje in odpremljanje artiklov kupcem.

Naročila kupcev beležimo z namenom spremljanja izvajanja odpreme kupcu. To lahko znotraj posameznega naročila spremljamo tako, da kliknemo na gumb 'Količine odpreme'. V kolikor pa želimo spremljati dejanske odpreme, kliknemo gumb 'Odpreme'.Prva opcija 'Količine odpreme'  prikaže realizacijo naročila kupca.Tu vidimo katere vrstice naročila smo že odpremili, katere in koliko pa še ne.

Pod gumbom 'Odpreme'  dobimo zapis, s katero odpremo smo posamezno vrstico naročila odpremili ter ob dvokliku na to vrstico dostopimo do te odpreme. Z dvoklikom se namreč izbrana odprema odpre v svojem oknu.V seznamu odprem vrstic vidimo tudi podatke o zapisih v Materialno-skladiščno Poslovanje ter v Fakturiranje, v kolikor le-ta obstajajo.

Podobno lahko spremljamo tudi s strani odprem kupcev do naročil. V odpremnem nalogu imamo spodaj na voljo gumb 'Naročila' . S klikom tu se odpre seznam povezav odpreme do naročil kupcev, katera so povezana z izbrano odpremo.Tu ravno tako vidimo informacije o številki naročila, izdaje in fakture, v kolikor ti dokumenti obstajajo.

Predstavljene informacije pa dobimo le v tistih primerih, ko izvajamo odpremo kupcem preko odpremljanja iz naročil kupcev preko gumba  ali pa na odpremo navajamo pozicije iz naročil kupcev preko gumba 'Prenesi iz vrstice naročila', kateri se nahaja na odpremnem nalogu na zavihku 'Vrstice'. V kolikor odpreme vršimo brez navajanja na naročila kupcev, le-ta ostajajo nepovezana in s tem tudi ne-zaprta. Tak način dela odsvetujemo. V kolikor pa se to občasno zgodi, tako naročilo zapremo ali pa zaključimo posamezno vrstico naročila z gumbom 'Zaključi vrstico' .

V tem prispevku