Zahtevek za izplačilo subvencionirane prehrane

V zadnjih verzijah smo dodali nov izpis »Zahtevek za izplačilo«. Izpis »Subvencija šolske prehrane – zbir« še vedno ostaja na razpolago, vendar iz novega izpisa »Zahtevek za izplačilo« lažje prepišemo podatke v Zahtevek za izplačilo na strani Ministrstva, ker so v tem izpisu prikazani podatki ločeno za poračun za pretekli mesec, ter za predpretekle mesece skupaj, tako kot je potrebno vpisati podatke na portalu Ministrstva.

Izpis se nahaja v Evidentiranje obrokov – Subvencija šolske prehrane – Zahtevek za izplačilo.

 

Izpis za osnovne šole izgleda tako:

Izpis za srednje šole izgleda tako:

V tem prispevku