mojINFO

mojINFO je spletni program, ki zaposlenemu omogoča evidentiranje delovnih ur, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi. Več na tej povezavi.

Articles

mojINFO (zgodovina različic)
Novost Verzija Odpravljena težava z vnosom dogodkov v primeru izbire angleškega jezika na spletnem operaterju. Odpravljena težava pri prijavi v primeru daljših ID spletnih operaterjev (nad 30 znakov). 2022.13.002 ...