Registracija časa

Program je namenjen enostavni kontroli prisotnosti na delu. Sistem je zasnovan tako, da lahko vsak zaposleni tudi preverja vpisane ure, popravke pa lahko izvaja le pooblaščena oseba. Na ta način je že prvi delovni dan v mesecu možen prenos ur v obračun plač. Več na tej povezavi.

Articles

Vpis zaposlenega v Registracijo časa
Vpis zaposlenega v Registracijo časa
Terminal za registracijo delovnega časa
Terminal za registracijo delovnega časa
Registracija časa - Urejanje ur - administrator
Registracija časa - Urejanje ur - administrator
Registracija časa - Nastavitve porodniškega nadomestila
Registracija časa - nastavitve porodniškega nadomestila
Registracija časa - Prenos ur v obračun plače
Registracija časa - Prenos ur v obračun plače
Registracija časa - Potrjevanje ur
Registracija časa - Potrjevanje ur
Registracija časa - Dopusti - prijava in koriščenje
Registracija časa - Dopusti - prijava in koriščenje
Registracija časa - Izračun prihodov na delo
Registracija časa - Izračun prihodov na delo
Registracija časa - Izračun števila prehran
Registracija časa - Izračun števila prehran
Vpis malice v SAOP evidence
Vpis malice v SAOP evidence
Pripomoček za dodajanje dogodka
Pripomoček za dodajanje dogodka
Registracija časa (zgodovina različic)
Pregled dopolnitev na modulu Registracija časa.