Registracija časa

Program je namenjen enostavni kontroli prisotnosti na delu. Sistem je zasnovan tako, da lahko vsak zaposleni tudi preverja vpisane ure, popravke pa lahko izvaja le pooblaščena oseba. Na ta način je že prvi delovni dan v mesecu možen prenos ur v obračun plač. Več na tej povezavi.

Articles

Registracija časa (zgodovina različic)
Novost Verzija Odpravljena nelogičnost pri barvanju vrstic (vrstica se je obarvala oranžno, čeprav je bila oseba prisotna celotno število ur, kot je predvideno v mesecu). Odpravljena težava s hitrostjo pri delovanju filtra Odvečni d...