Servisna dejavnost

Programska rešitev je namenjena sledenju in analizam servisov blaga. Servisne naloge pripravljamo hitro in preprosto. Lahko jih pripravljamo tudi avtomatsko glede na podatke naslednjih servisov. Poleg tega lahko vodimo tudi analize, kaj se je s posamezno napravo dogajalo na servisih, kdaj ima naslednje servise … Naprave imajo možnost uvoza preko čarovnika iz drugih oblik datotek.

Articles

Servisna dejavnost (zgodovina različic)
Opis novosti Verzija Urejen prenos datuma veznega dokumenta iz servisnega naloga v predračun (osnutek) in račun. 2022.17.001 Odpravljena napaka "Conversion failed when converting from a character string to uniqueidentif...
Spremljanje zgodovine servisa
V modulu Servisna dejavnost lahko za naprave, katere večkrat servisiramo, vodimo in spremljamo zgodovino servisa. To nam pomaga, da lahko na hitro pregledamo kaj se je z napravo dogajalo in tudi kdaj in kolikokrat je že bila pri nas na servisu. &nb...