Vnos podatkov iz obstoječega artikla

Podatke o novem artiklu s podatki iz obstoječega artikla vnašamo tako, da se najprej v preglednici Artikli postavimo na izbrani artikel in kliknemo na gumb  - Vnesi zapis iz (Alt + Ins) . Odpre se okno za vnos novega artikla, le da so nekateri podatki iz zavihka Splošno že izpolnjeni s podatki artikla, ki je bil označen ob izboru tega načina vnosa. Podatki, ki se predlagajo iz izbranega artikla so naslednji: naziv artikla, naziv 2. del, merska enota, stopnja DDV, vračilo DDV, skupina artikla, klasifikacija, tarifna oznaka, oddelek in knjižna skupina.

Vnos in delovanje je enako vnosu novega artikla.

V tem prispevku