Verzija 2022.07.002

Obračun plač zaposlenih

 • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru bonitet z zneskom 0.

Osnovna sredstva

 • Šifranti - Reverz: popravek prikaza zapisov v preglednici, da niso multiplicirani zaradi različnih nazivov partnerjev z isto šifro po različnih bazah.

Komercialni modul

 • Sistem ugodnosti
  • Polji za vpis nabora podatkov ("Vrednost") za pogoje »Pogoji za stranke« in »Pogoji za artikle« se je razširilo na 8000 znakov. Tako je možno v pogoj za popuste in ugodnosti vpisati zelo obširen nabor šifer. Opomba: vseeno je potrebno premišljeno vpisovati šifre, saj se npr. namesto nekaj sto šifer artiklov lahko nadomesti z eno šifro nekega drugega atributa artiklov.
  • Dodana je možnost vpogleda v vpisani nabor podatkov v polju "Vrednost". Z dvojnim klikom na polju "Vrednost" se odpre dodatna forma s seznamom vpisanih podatkov.

Servisna dejavnost

 • Varnostni sistem ... dodani dve novi nastavitvi
  • SER - Servisni nalogi, spreminjanje: Prepovedano popravljanje
  • SER - Servisni nalogi, spreminjanje: Odpiranje in kopiranje
 • Nastavitve - nova nastavitev "Delna izdaja materiala"
 • Servisni nalogi - preglednica
  • dodan gumb "Delna izdaja", s katero skladiščih lahko izdaja material na nalog.
  • uvedena kontrola, da se kot prejemnik materiala lahko vpiše samo serviser ki je vpisan vsaj na eni od storitev v nalogu
  • dodano okno za delni vnos izdaje materialov. Po potrditvi se vsebina zapiše v zavihek materiali in dobi novo številko delne izdaje.
  • tiskaj ... dodan izpis "izdajnica materiala", ki je aktiven samo ob nastavitvi Delna izdaja materiala = True  v nastavitvah SER. Omogočen izpis posameznih delnih izdaj. Tiskanje celotnega nabora izdanih materialov je še vedno preko izpisa servisnega naloga.
  • Knjiži v FAK ... računi in predračuni ... če je način obračuna DDV izbran na artiklu, vzame iz artikla, če ni pa kot zdaj iz glave servisnega naloga
 • Analiza servisnih nalogov
  • med filtre v olap kocki sta dodana podatka: Šifra serviserja (material) in Številka delne izdaje
 • Obračun najema preglednica
  • Knjiži v FAK ... če je način obračuna DDV izbran na artiklu, vzame iz artikla, če ni pa kot zdaj iz glave servisnega naloga

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava pri formiranju naročil dobaviteljem iz naročil kupcev.

WEB.API

 • MoveOrderToDispatchAdvice – odstranjene določene validacije, ki so (neupravičeno) preprečevale premik naročila v odpremo (artikli storitve ter artikli z naročeno količino večje od zaloge – v odvisnosti od posameznih nastavitev na knjigi naročil).


V tem prispevku