Servisna dejavnost (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Urejen prenos datuma veznega dokumenta iz servisnega naloga v predračun (osnutek) in račun.

2022.17.001
 • Odpravljena napaka "Conversion failed when converting from a character string to uniqueidentifier." pri dodajanju priponke v Priponka - naročnik tudi ko naprava nima odprtega fascikla.

2022.15.001
 • Odpravljena težava na API metodah: GetServiceOrder, ModifyServiceOrder, AddServiceOrder , ko se za servisni nalog niso izvedle zahtevane spremembe podatkov.
2022.13.004
 • Servisni nalogi:
  • urejeno osveževanje vrstic pri klikanju med zavihki
  • brisanje artiklov je postalo neodvisno od brisanja vrst nalog
  • brisanje vrst nalog je postalo neodvisno - ne briše vrstic materiala in vrstic storitev ki so bile zapisane iz vrste naloge kot normativ
2022.13.002
 • Servisni nalogi - dodana možnost, da se ob odpiranju servisnega naloga avtomatsko odpre tudi fascikel na nalogu. V ta namen sta v nastavitvah servisne dodana 2 podatka: kljukica za avtomatsko odpiranje in vrsta fascikla. Fascikel se odpre ob kliku na katerikoli drugi zavihek ali na potrdi,
 • Odklepanje fakturiranih nalogov je dovoljeno samo za naloge katerih računi še niso izstavljeni.
2022.09.001
 • Servisni nalogi - ažuriranje zadnjega popravljalca je urejeno. v nekaterih primeri se ni zapisal.
 • datum zaključka ne more biti pred datumom servisnega naloga. Urejena kontrola.
 • Servisni nalogi - kopiranje
  • dodana nastavitev za kopiranje dokumentacije vezane na nalog
  • sprememba zapisa podatkov na ciljnem nalogu
   • datum servisa=tekoči datum
   • datum sprejema posrednik=tekoči datum
   • kontrolor se ne preipiše
 • Servisni nalogi - knjiži FAK
  • najprej preveri če je obračun DDV-ja na artiklu določen. Če je vzame tega, če ni deluje kot do zdaj.
 • Obračun najema - Knjiži FAK
  • najprej preveri če je obračun DDV-ja na artiklu določen. Če je vzame tega, če ni deluje kot do zdaj.
2022.08.001
 • Odpravljena težava pri vstopu v šifrant naprav.
2022.06.002
 • naprave - sklopi - plan servisa - urejeno kopiranje planov servisa 
 • servisni nalog - dodan gumb "razlika do pogodbene cene", ki nam v novo storitev zapiše razliko do pogodbene cene do servisa
2021.15.001
 • servisni nalogi in nalog vzdrževanja - dodana podatka zaključevalec in čas zaključka. Zapišeta se ko se nalog prvič zaključi. Naknadne spremembe (odklepanja in ponovna zaključevanja naloga se ne beležijo v ti dve polji).
 • nalog vzdrževanja - dodana možnost spreminjanja šifra naprave, šifre sklopa in šifre servis sklopa. Privzeto je še vedno da popravljanje ni dovoljeno. Dovoljenje se vključi v varnostnem sistemu "Nalogi vzdrževanja - spreminjanje podatkov o napravi"

2021.13.001
 • Dodano odklepanje servisnih nalogov – nastavitev v VS

2021.11.001
 • Varnostni sistem - dodana možnost odklepanja zaklenjenih servisnih nalogov. Privzeto je prepovedano.
 • iCAPI - metoda AddServiceOrder in ModifyServiceOrder ... značka PlanningWorkDescription ... omogočeno popravljanje v statusih naloga S, D, O.

2021.10.001
 • Vzdrževanje - preglednica nalogov ... odpravljena nepravilnost, ko se je v primeru vpisane šifre višjega SM v preglednici za isti nalog prikazalo več zapisov.

2021.07.003
 • preglednica nalogov vzdrževanja
  • dodatni podatki: šifra in naziv višjega SM, šifra in naziv Višjega SN, naziv servis sklo (f6), šifra in naziv referenta, šifra in naziv serviserja, lokacija, številka naloga
  • dodan gumb za izdelavo zbirnih nalogov vzdrževanja
  • dodali možnost iskanja po materialu / storitvi na preglednici nalogov vzdrževanja

2021.07.001


V tem prispevku