Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje- DOPOLNJENO 4.8.2022!

V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje. Iz strani Modre zavarovalnice, ste stranke, prejele obvestilo, da je potrebno višine novih premij upoštevati pri izplačilu plače za julij (v mesecu avgustu). Več o poračunu premij od meseca januarja 2022 do meseca junija 2022 bo znano, v mesecu septembru.

Nove zneske premij smo vgradili v verzijo iCentra 2022.11.001 oziroma novejšo.

Za zaposlene, ki so se pri vas zaposlili v letu 2022 (imajo datum pristopa v Podatki KDPZ, leto 2022)  je v Plače…Obračun plač zaposlenim…Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih, na Podatki KDPZ potrebno urediti Znesek premije delodajalca.   

Znesek uredimo tako, da najprej v polju Znesek premije delodajalca izbrišemo staro vrednost, nato pa s klikom na Premijski razred, izberemo ustrezno vrednost premijskega razreda za leto 2022.

Izbiro potrdite.

S klikom na polje Znesek premije delodajalca, se pravilno izpolni nova vrednost premije. V kolikor se vrednost ne izpolni jo lahko tudi ročno vnesete. Pozorni bodite na znesek premije, v kolikor je zaposleni, zaposlen v deležu, saj mora biti v tem primeru premija preračunana glede na delež zaposlitve. Nastavitev potrdite.V tem prispevku