Varnostni sistem na preglednici artiklov

Varnostni sistem oz. okno, v katerem nastavljamo obnašanje programa za posamezne operaterje, je dostopen preko izbire »Varnostni sistem« v sistemskem meniju oken, kjer je le ta bil vgrajen.

Pooblastila so omogočena v celotnem sistemu šifrantov, ki so povezani s šifrantom artiklov. Pooblastila so omogočena na nivoju dodajanja/brisanja podatkov (na preglednicah) oz. spreminjanja podatkov (na oknih za vnos podatkov).

Na glavnem meniju posamezne aplikacije obstaja možnost preprečitve prikaza nabavnih cen oz. cen iz cenikov, ki se prikazujejo samo pooblaščenim operaterjem.

Več o delu z varnostnim sistemom je v poglavju Sistemski meni - Varnostni sistem

V tem prispevku