Vnos nove ZZZS

Novo občino vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki:

Šifra – vpišemo šifro ZZZS. Pri vnosu šifranta ZZZS svetujem, da se držite http://www.stat.si/katalogrds/start.html.

Naziv – vpišemo naziv ZZZS.

Območna enota – vpišemo, pod katera območno enoto spada zavod, izpostava.

Opomba – vpišemo zaznamek, vezan na to ZZZS.

V tem prispevku