Splošni šifranti

Articles

Kontni plan
Kontni plan se nahaja v modulu Dvostavno knjigovodstvo / Šifranti / Šifranti DK / Konti .  Zaporedje stolpcev v preglednici si uredimo po zaporedju, ki nam ustreza. Na tabeli kliknemo na desni miškin gumb na Izbira stolpc...
Stroškovna mesta
Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri poslovanju. ...
Stroškovni nosilci
Šifrant Stroškovni nosilci je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki jih uporabljamo pri poslovanju. ...