2024.01.004

TDR Trgovina na drobno

  • Kartica maloprodaje, ki je dosegljiva preko tipke F7, je pri strankah, ki imajo več poslovalnic, podvojeno prikazala isto številko dokumenta.
  • Pripomoček "Kontrola gotovinskih računov" za primerjavo vrednosti na računih usklajen tudi še za verzije SQL Server 2014.

Potrjevanje dokumentov

  • Obveščanje iz potrjevanja: Pri zbirnem obveščanju iz potrjevanja je odpravljena napaka, ko so se obvestila o čakajočih dokumentih poslala posamično za vsak dokument namesto zbirno v enem obvestilu.

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave - Plačevanje - Dodatna pravila kontiranja: dopolnjeno je dodatno kontiranje postavk plačila za primere, ko se iz skica obremenitve ali sklica odobritve brerejo podatki (konto, stranka, analitike). Upošteva se samo dolžina sklica, ki ima postavljeno pravilo. 

PP Plačilni promet

  • Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov v datoteko: Urejena je priprava xml datoteke v primeru, ko na izboru vpišemo željeno ime datoteke.

V tem prispevku