Knjiženje gotovinske prodaje s pomočjo knjižnih skupin

Temeljnico dnevnega izkupička lahko knjižimo tudi s pomočjo knjižnih skupin. Knjižne skupine uporabimo le, ko z osnovnimi nastavitvami ne pokrijemo zahtev temeljnic.

V modulu Trgovina na drobno lahko knjiženje nastavimo na nivoju modula in bo to veljalo za vse poslovalnice.Če pa želimo imeti različne nastavitve knjiženja za različne poslovalnice, lahko na nivoju poslovalnice nastavimo Knjižne skupine. Pogoj za to je, da imamo povezavo na modul Fakturiranje, ker program koristi knjižne skupine iz tega modula.

Knjižne skupine nam omogočajo tudi, da lahko knjiženje nastavimo na nivoju artikla oziroma skupine artiklov, kar pomeni, da praktično za vsak artikel nastavimo svoje knjiženje.

Do nastavitev dostopate preko šifranta Poslovalnic, na gumbu Dodatne nastavitve.Iz šifranta knjiženjih skupin lahko izberemo knjižno skupino za končne potrošnike in davčne zavezance. Seveda lahko za obe skupini strank izberemo isto knjižno skupino.Ob knjiženju računov pa iz knjižnih skupin v Trgovini na drobno koristi le polja, označena na sliki:

Ostali podatki v knjižnih skupinah so v tem primeru nepomembni.

V tem prispevku