Izstavitev računov na podlagi predplačil

Obdelava nam omogoča, da na podlagi poknjiženih predplačil izstavimo avansni račun v modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

Ob zagonu obdelave pod Dnevnimi obdelavami / Avansi / Izstavitev računov na podlagi predplačil se nam odpre spodnje okno:  • Konto – s pomočjo spustnega seznama izberemo konte za katere želimo izstaviti račune.
  • Datum od…do – omejimo obdobje v katerem smo prejeli avansna plačila za katera želimo pripraviti avanse račune.
  • Leto – iz spustnega seznama izberemo leto fakturne knjige v katero želimo pripraviti račune.
  • Knjiga računa – izberemo v katero fakturno knjigo želimo da se nam računi pripravijo.
  • Datum računa – vpišemo datum računa, ki se bo izpisal na računu v fakturiranju.
  • Šifra artikla – izberemo artikel, ki predstavlja prejeto predplačilo.

Ob izbiri Potrdi se nam odpre preglednica, kjer označimo predplačila za katera želimo pripraviti avansne račune.


S klikom na gumb Pripravi račune program pripravi račune v Fakturiranju za izbrani artikel ter izbrano knjigo računov. Program nas po končani pripravi obvesti katere račune je pripravil.
Potrdimo obvestilo ter zapremo obdelavo, ali pa pripravimo naslednje račune.
V Fakturiranju v izbrani knjigi računov nas narejeni računi čakajo za nadaljnjo obdelavo in izstavitev.

V tem prispevku