Zavihek Osnovni podatki

Kot šifra osnovnega sredstva se nam predlaga prva prosta številka za najvišjo številko v registru. Vpišemo naziv sredstva in določimo tip O. Glede na tip sredstva, poleg konta vemo, ali gre za osnovno sredstvo ali drobni inventar. 

Dodamo podatka o listini in dobavitelju, ki pa nista obvezna. Vpišemo datum pridobitve. Ob potrditvi datuma pridobitve se nam predlaga Obdobje začetka amortizacije, to pa je prvi dan naslednjega meseca. Datum lahko spremenimo.

Vpišemo količino in nabavno vrednost. Osnovno sredstvo razporedimo na nahajališče, lahko mu določimo tudi SM, SN in Referenta.

 

Izberemo amortizacijsko skupino, na podlagi katere se nam izpolni Konto nabave, Ali je amortizacija -   in Procent neodpisljivega dela, če imamo te podatke urejene v amortizacijski skupini, sicer jih ročno dopišemo.

V polje amortizacijska stopnja ne vpisujemo stopnje, če amortizacijo obračunavamo po stopnji, ki smo jo vnesli na amortizacijski skupini. Če pa bomo obračunavali amortizacijo po drugačni amortizacijski stopnji, kot smo določili v izbrani amortizacijski skupini, vpišemo stopnjo v polje Amortizacijska stopnja.Polje »Neodpisljivi« del izpolnimo le v primeru, če se nam določen odstotek osnovnega sredstva ne sme amortizirati. 

V polje Interna cena lahko vpišemo ceno, ki je le informativnega značaja, npr. vrednost osnovnega sredstva na tržišču. V polju Stopnja DDV se nam predlaga Splošna stopnja, to polje je aktivno če imamo na stranki uporabnik na zavihku ostali podatki vpisano šifro proračunskega uporabnika.V polju Vrsta določimo osnovnemu sredstvu vrsto – če to potrebujemo. Na sredstvo lahko pripnemo tudi poljuben dokument, sliko.Na gumbu Izpiši kartico si izpišemo kartico osnovnega sredstva na katerem smo postavljeni. 

Na gumbu Viri financiranja vnesemo podatke o virih financiranja v procentu ali v znesku.

Na gumbu Reverz vnesemo podatke o reverzu osnovnega sredstva, se pravi kdaj je sredstvo šlo v reverz in kdaj je prišlo iz reverza nazaj.

V tem prispevku