Uvoz iz strank

Če izberemo Uvoz iz strank, se odpre spodaj prikazano okno Tip uvoza strank. Na razpolago imamo sledeče vrste uvozov:

Uvoz iz tekstovne datoteke – uvažamo podatke iz tekstovne datoteke, katere struktura je določena – več informacij dobite na info@saop.si.

Uvoz iz ISAM datoteke – uvoz iz vseh SAOP aplikacij v DOS okolju. Natančnejša navodila so v nadaljevanju Uvoz iz ISAM datoteke.

Uvoz iz MAX – uvoz iz programskega paketa za vodenje in nadzor vseh procesov v proizvodnih podjetjih.

Račun APP v bančni računi  - natančnejša navodila so v nadaljevanju Račun APP v bančni računi.

Uvoz iz tekstovne datoteke IPIS in Uvoz podatkov iz IPIS – za dodatne informacije se obrnite na info@saop.si.

V tem prispevku