Dodatne lastnosti artiklov

Šifrant Dodatnih lastnosti artiklov je preglednica, ki prikazuje podatke o dodatrnih lastnostih artiklov, ki se vpisujejo v lastnosti artikla po meri.

V tem prispevku