Brisanje začasnih podatkovnih tabel

Pripomoček je namenjen brisanju začasnih podatkovnih tabel v VRP bazi, ki jih program zaradi različnih razlogov ni zaprl in tako zasedajo prostor in upočasnjujejo delovanje SAOP iCentra.

Po izbiri pripomočka se odpre naslednje sporočilno okno:

Nadaljevanje postopka brisanja potrdimo z gumbom »Da«. Brisanje začasnih podatkovnih tabel je možno le, če vsi ostali operaterji nimajo aktivnega programa VRP. V nasprotnem se pojavi naslednje opozorilo:

Po uspešno izvedenem brisanju tabel se pojavi naslednje obvestilo:

Svetujemo zagon te funkcije na približno 6 mesecev.

V tem prispevku