Verzija 2021.13.003

Obračun plač

  • Odpravljena napaka pri vstopu na formo zaposlenega, za uporabnike, ki nimajo licence KE
  • Pripomoček Poročilo ZAP-RSD in ZAP-SDČ:
    • Usklajen izračun Sloj1 rubrika A1

Fakturiranje

  • Urejena težava pri knjiženju temeljnice izdanega računa v primeru prodaje na podlagi posebne ureditve OSS.
V tem prispevku