Dohodnina (zgodovina različic)

Novost

Verzija
  • Omogočen varnostni sistem za dostop do nastavitev modula.
2022.11.001
  • Ročno vnešeni zapisi se pravilno prikazujejo na obvestilu o izplačanih prejemkih za rezidente in nerezidente
  • Med izvzete dodatke je možno izbirati šifri prejemka 1211 in 1212
2022.01.002
  • Vse izpise je možno shraniti v eRegistrator in zavezancem poslati po elektronski pošti

2021.16.001

Ob instalaciji se zavezancem ponovno prepiše podatek Elektronska pošta iz podatkov Strank in nato še iz privzetega stika Kadrovske evidence. To je potrebno, ker imajo nekatere stranke zaradi buga iz preteklega leta podatke elektronske pošte pomešane.


2021.01.004

Preglednica Zavezanci za dohodnino

  • Omogočena priprava datoteke VIRIZV.DAT
  • Omogočeno tiskanje, shranjevanje v eRegistrator in pošiljanje obvestila o izvzetih dodatkih.
  • Dodan zavihek Izvzeti dodatki.

2021.01.003


V tem prispevku