Evidenca o zaposlenih delavcih v podjetju

Del programa Kadrovska evidenca je tudi izpis Evidenca o zaposlenih delavcih v podjetju, ki jo je potrebno zagotoviti na osnovi Zakona o evidenca na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

Izpis se nahaja na meniju Obdelave, pregled in izpisi. S klikom na Evidenca o zaposlenih delavcih se odpre okno za izbiro zaposlenega, za katerega želite tiskati evidenco. Ustrezno izberete in kliknete na gumb Tiskaj.

 

Odpre se vzorec izpisa, postavite se nanj. Če želite obrazec prej pregledati, izberete Predogled, sicer Tiskaj.

Pregled podatkov, ki se izpolnjujejo na izpisu

Izpis je razdeljen na štiri sklope (a, b, c, č).

a) podatki o delavcu

Izobrazba – podatek se polni iz polja Naziv poklicne strokovne izobrazbe, ki se nahaja na zavihku Izobrazba
Ali je delavec invalid – podatek se izpolni z Da, če je na zavihku Invalidnost s kljukico označeno polje Invalidnost po ZZRZI
Kategorija invalidnosti, datum nastanka – podatek se polni iz polja Kategorija invalidnosti ter iz Datuma začetka invalidnosti
Ali je delavec delno upokojen, datum nastopa delne upokojitve – podatek se izpolni z Da, če je na zavihku Datumi in dobe kljukica v polju Delno upokojen ter izpolnjen datum v polju Datum nastopa delne upokojitve
Ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - podatek se izpolni z Da, če je na zavihku Plače – splošno odstranjena kljukica v polju Glavna zaposlitev in s kljukico označeno polje 1/5
Ime drugega delodajalca – podatek se polni iz polja Drugi delodajalec, ki se nahaja na zavihku Plače – Plače splošno.
Matična številka drugega delodajalca – izpolni se podatek, ki je vpisan na stranki drugega delodajalca
Naslov drugega delodajalca - izpolni se podatek, ki je vpisan na stranki drugega delodajalca

b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci)TUJEC – podatek se izpolni z DA, če je na zavihku Osebni podatki v polju Državljanstvo izpolnjena država, ki je različna od SI – Slovenija
Vrsta delovnega dovoljenja - podatek se polni iz polja Vrsta delovnega dovoljenja, ki je izbrano na zavihku Listine – Delovne listine 
Datum izdaje delovnega dovoljenja - podatek se polni iz polja Datum izdaje na zavihku Listine – Delovne listine
Datum izteka delovnega dovoljenja - podatek se polni iz polja Velja do na zavihku Listine – Delovne listine
Številka delovnega dovoljenja - podatek se polni iz polja Številka na zavihku Listine – Delovne listine
Organ, ki je izdal delovno dovoljenje - podatek se polni iz polja Upravna enota na zavihku Listine – Delovne listine

c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitviDatum sklenitve pogodbe o zaposlitvi – podatek se polni iz polja Datum pogodbe, ki se nahaja na zavihku Datumi in dobe
Datum nastopa dela – podatek se polni iz polja Datum začetka, ki se nahaja na zavihku Datumi in dobe
Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi – podatek se polni iz polja Status, ki se nahaja na osnovi maski zaposlenega. V primeru, da je izbran status Nedoločen čas, se polni v polje Nedoločen čas. Podatek Določen čas se polni v primeru, ko v polju status ni izbrano Nedoločen čas in ko je v polju Razlog zaposlitve za določen čas izbran razlog. V primeru, ko razlog ni izbran, se v polje izpisuje Nedoločen čas
Razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - podatek se polni iz polja Razlog zaposlitve za določen čas, ki se nahaja na zavihku Datumi in dobe
Poklic, ki ga opravlja delavec, šifra poklica – podatka se polnita iz polja Poklic, ki ga opravlja, ki se nahaja na zavihku Osebni podatki - Izobrazba
Strokovna usposobljenost – podatek je sestavljen iz podatka o strokovni usposobljenosti in naziva delovnega mesta – podatek o strokovni usposobljenosti se črpa iz polja Stopnja izobrazbe na delovnem mestu, ki je izbrano na zaposlenem. V primeru, da je zaposleni razporejen na več delovnih mest, se v tem polju izpiše več vrsticNaziv delovnega mesta – podatek se polni iz polja Šifra delovnega mesta, ki se nahaja na zavihku Plače – Plače splošno. V primeru, da je zaposleni razporejen na več delovnih mest, se v tem polju izpiše več vrstic
Število ur tedenskega rednega delovnega časa - podatek se polni iz polja Ure na teden, ki se nahaja na zavihku Plače – Plače splošno
Razporeditev delovnega časa - podatek se polni iz polja Izmena (M1), ki se nahaja na zavihku Plače – Plače splošno
Kraj, kjer delavec opravlja delo - podatek se polni iz polja Kraj opravljanja dela, ki se nahaja na zavihku Plače – Plače splošno
Ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo - podatek se izpolni z Da, če je na zavihku Plače – Plače splošno s kljukico označeno polje Konkurenčna klavzula

č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitviDatum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - podatek se polni iz polja Datum prekinitve, ki se nahaja na zavihku Datumi in dobe
Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi - podatek se polni iz polja Razlog prekinitve, ki se nahaja na zavihku Datumi in dobe

V tem prispevku