TDR - nastavitev zaključka dneva na poslovalnici

V šifrantu Poslovalnice je možnost Nastavitve zaključka dela. To nam omogoča, da nam ni potrebno ob zaključkih dneva vedno znova nastavljati knjiženja prometa gotovinske blagajne.Nastavitev zaključka dneva nastavimo v šifrantu poslovalnice. Postavimo se na gumb Nast. zaključka dneva.

Odpre se nam okno kjer nastavimo željen zaključek dneva. Ko potrdimo z gumbom V redu, se nam nastavitve zaključka dneva shranijo za željeno poslovalnico. Dokončno nastavitve potrdimo z gumbom Potrdi. 

Če zaklenemo prenos  v DK, DDV ter BP pomeni, da ob zaključku dneva na poslovalnici ne moremo izbirati v katere knjige se bo prenašal zaključek dneva (polja so zamrznjena). 

Če označimo Izvoz podatkov v finančno knjigovodstvo imamo ob zaključku dneva prednastavljeno, da se nam podatki izvozijo v dinančno knjigovodstvo ne da bi bilo potrebno to označiti vsakodnevno. Prav tako lahko tu nastavimo na katero temenljico se knjiži zaključek dneva ter pod kateri dogodek. 

Prav tako to velja, če označimo Izvoz podatkov v davčno knjigo DDV ter Izvoz v blagajniško poslovanje BP.

Skupinski zaključek dneva pomeni, da  naredimo zaključek dneva za več poslovalnic hkrati, poslovalnica je vključena v skupinski zaključek dneva.V tem prispevku