Tiskanje dobavnic s prilogami

Omogočili smo sistem tiskanja dobavnice s prilogami, shranjenimi na posameznem artiklu.

V kolikor želite ob tiskanju dobavnic sočasno natisniti še pripadajoče priloge iz artiklov, vsebovanih na dobavnici, lahko to storite preko opcije 'Tiskanje dobavnice s prilogami'.
Ta opcija je na voljo ob pridobitvi ustrezne aktivacijske kode. Za pridobitev te kode oddajte zahtevek.

Pogoji za ustrezno delovanje funkcionalnosti so sledeči: 

  • V nastavitvah knjige naročil je potrebno na zavihku 'Izpisi – priloge' navesti, pod katero vrsto dokumenta je shranjena priloga ter izbrati način poimenovanja datoteke. 
  • Podprte priloge so le v nezaščitenem pdf formatu. 

Priloge, katere želimo natisniti sočasno s tiskanjem dobavnice, je potrebno shraniti pod ustrezno vrsto dokumenta na posamično šifro artikla.

Nastavitev knjige naročil

Ustrezno knjigo naročil odpremo v urejanje ter na zavihku 'Izpisi – priloge' navedemo sledeče.V polje 'Vrsta dokumenta' vnesemo vrsto dokumenta, pod katero bomo priponke artikla shranjevali v eRegistratorju.
Pod polje 'Ime dokumneta eR' pa navedemo način zapisa imena datoteke. Podpiramo naslednje načine:

  • Šifra artikla: Datoteko poimenujemo s šifro artikla npr. 2000.pdf za artikel 2000 
  • Šifra serije: Datoteko poimenujemo s šifro serije npr. 45213.pdf za artikel s serijo 45213 
  • Naziv serije: ime datoteke predstavlja naziv serije, npr. 'teden45 linija2 leto13'
  • Šifra artikla+Šifra serije: Ime datoteke sestavlja neprekinjen niz šifre artikla in šifre serije npr. 200045213.pdf za artikel 2000 s serijo 45213 
  • Šifra artikla_Šifra serije: Podobno kot zgoraj s tem, da šifro artikla ločujemo od šifre serije s podčrtajem _ oziroma presledkom. Npr. '2000_45213.pdf' ali '2000 45213.pdf' 
  • Šifra artikla+Šifra serije+NazivSerije: Ime datoteke je sestavljeno iz neprekinjenega niza šifre artikla, šifre serije in naziva serije. Npr. '200045213teden45 linija2 leto13.pdf' 
  • Šifra artikla_Šifra serije_NazivSerije: Podobno kot zgoraj s tem, da šifro artikla ločujemo od šifre serije s podčrtajem _ oziroma presledkom. Npr. '2000_45213_teden45 linija2 leto13.pdf' ali '2000 45213 teden45 linija2 leto13.pdf'

Pri uporabi naziva serije je pa treba biti pozoren na to, da naziv ne vsebuje znakov, katerih uporaba pri poimenovanju datoteke v 'MS Windows' okolju ni dovoljena.

Nasvet: V kolikor uporabljamo tako artikle, katere vodimo po serijah ter artikle, katerim serij ne vodimo, lahko še vedno uporabimo to funkcionalnost tiskanja prilog. Za artikle, katerih ne vodimo po serijah, upoštevamo, da imajo privzeto šifro serije - .

Shranjevanje prilog na artikle

Način shranjevanja priloge bomo opisali na sledečem primeru:

Za artikel s šifro 2000 in serijo 45213 želimo shraniti ustrezen certifikat, kateri potrjuje skladnost te serije artikla z ustreznim standardom. Nastavitve v Knjigi naročil imamo izbrano vrsto dokumenta 'A', poimenovanje datoteke pa 'Šifra artikla_Šifra serije'.
Datoteko certifikata je potrebno ustrezno poimenovati in shraniti v eRegistrator pod ustrezno vrsto dokumenta. To je mogoče storiti na več načinov, spodaj je opisan eden od njih. 
Na računalniku poiščemo ustrezno datoteko certifikata ter jo preimenujemo.Preimenujemo skladno z nastavitvami v 2000_45213 Odpremo eRegistrator ter tam shranimo preimenovano datoteko. Pozorni moramo biti, da shranjujemo v skupino artiklov pod ustrezno šifro artikla in vrsto dokumenta.

Tiskanje dobavnice s prilogami

Dobavnico formiramo po ustaljenem načinu. Razlika pri tiskanju je le ta, da na izbrani dobavnici izvedemo desni miškin klik, ter na ponujenem meniju izberemo opcijo 'Tiskaj dobavnico s prilogami'.Tiskanje prilog deluje po principu iskanja ustreznih dokumentov v izbrani vrsti dokumentov za vsak artikel, naveden v izbrani dobavnici. V kolikor pride do zadetka poimenovanja iz nastavitev z imenovanjem datoteke, se le-ta ponudi na seznamu za tiskanje. V prvem oknu izberemo ustrezen izpis za dobavnico, katerega lahko na gumbu 'predogled' tudi pregledamo. Nižje izberemo ustrezen tiskalnik.
Ker imamo na izbrani dobavnici le ta artikel ustrezno urejen, se je na seznamu pojavila le ena opcija priloge, v nasprotnem primeru bi se na seznamu pojavilo več predlogov prilog.S kljukico pred prilogo lahko ponujene priloge tudi izločimo iz tiska. 

Druga opcija je vodni tisk, kateri označi natisnjene priloge s tekstom v polju 'Vodni žig'. 

Vsebina tiska je vnaprej določena in sicer: 

Prvi del predstavlja naziv podjetja sledi ločilo '-', zatem sledi oznaka dobavnice v formatu 'knjiga naročila - številka dobavnice / leto dobavnice'. Sledi ločilo '-' ter šifra artikla, ločilo '-' ter količina artikla na dobavnici. V kolikor nočemo tiska vodnega žiga, umaknemo kljukico 'Vodni žig'.
Na dnu imamo poleg 'Opusti' na voljo gumb 'Tiskaj' ter 'Pošlji', v kolikor je v odpremi naveden ustrezen referent naročnika z ustreznim e-mail naslovom.Ob izbiri tiskanja se na tiskalniku natisnejo poleg dobavnice še izbrane priloge. V kolikor pa izberemo 'Pošlji', se odpre privzeti e-poštni odjemalec (MS Outlook). Naslovnik je izpolnjen z e-mail naslovom referenta naročnika, v prilogi pa so poleg dobavnice še vse izbrane priloge. Sporočilo le še dopolnimo in pošljemo.

V tem prispevku