Dostop do plačilnih nalogov neposredno iz Obračuna plač – dodana bližnjica

Z verzijo SAOP iCentra 2022.09.001 oziroma novejšo, smo v Obračun plač dodali bližnjico do modula Plačilni promet. To pomeni, da po prenosu plačilnih nalogov iz Obračuna plač v Plačilni promet, ni potrebno več ločeno odpiranje modula Plačilni promet.


 


Postopek priprave in prenosa plačnih nalogov ostaja enak. Še vedno je potrebno najprej izvesti   pripravo plačilnih nalogov ter nato  prenos plačilnih nalog v Plačilni promet.  S klikom na   pa lahko direktno odprete modul Plačilni promet – odpre se kar preglednica plačilnih nalogov.Po običajnem postopku potem pripravite ISOSEPA datoteko za uvoz v bančni program oziroma UJP.


Dodana bližnjica upošteva vse varnostne omejitve glede na operaterja v povezavi z dostopom do modula Plačilni promet in morebiten varnostni sistema na tipu naloga.


Seveda lahko do plačilnih nalogov in priprave datoteke še vedno dostopate tudi po »starem« načinu – tako da odprete modul Plačilni promet in tam Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov.

V tem prispevku