Zavihek osnovni podatki - splošno

Kot šifra drobnega inventarja se nam predlaga prva prosta številka za najvišjo številko v registru. Ko imamo določeno inventarno številko vpišemo naziv sredstva. V polju Tip izberemo tip Drobni inventar, vpišemo podatka o listini in dobavitelju, ki pa nista obvezna podatka. Vpišemo datum pridobitve. 

Vnesemo količino in nabavno vrednost. Ko potrdimo nabavno vrednost nam program predlaga popravek vrednost po metodi 100% odpisa. Drobni inventar razporedimo na nahajališče in če želimo, mu določimo SM, SN ali Referenta.


 

Vnos amortizacijske skupine ni obvezen. Priporoča se vnos konta nabave, zaradi lažje kontrole podatkov in primerjave z glavno knjigo.  

Ob potrditvi takega vnosa bo program pustil celotno nabavo na eni inventarni številki.

Na gumbu Izpiši kartico si izpišemo kartico drobnega inventarja na katerem smo postavljeni. 

Nasvet: Pri vnosu sredstev v register si lahko register organiziramo tako, da od inventarne številke 0000001 naprej vnašamo osnovna sredstva od npr. 1000000 naprej pa drobni inventar. 


V tem prispevku