Uporaba gumba Kopija na tabeli izdanih računov

V kolikor na zaklenjenem računu za spreminjanje želite odpirati priloge vložene preko: Priponka, Priponka(o.), Fascikel ali e-Račun, je to omogočeno preko gumba Kopija  spodaj s klikom desno na gumb, ko se odpre sledeči seznam:

  • račun po ePošti – Na privzeti poštni odjemalec se pripravi mail s prilogo dokumenta na pasici Priponka. Tako lahko pošljemo kopijo računa po e-pošti.
  • eRačun po ePošti – Na privzeti poštni odjemalec se pripravi mail s stisnjeno (*.zip) prilogo dokumentov na pasici eRačun. Tako lahko pošljemo eRačun po e-pošti.
  • odpri Priponko (o.) – Odpiranje dokumenta pripetega preko pasice Priponka (o.).
  • odpri eRačun – V lokalnem začasnem področju se odpre eRačun s seznamom vseh prilog (datotek).
  • odpri dokumente fascikla – Odpiranje fascikla na tem računu s prikazom njegove vsebine in možnostjo urejanja, kar odsvetujem, saj spremembe v fasciklu kupec ne bo zaznal brez ponovnega pošiljanja.
  • Kopija za kupca – Program ustvari kopijo računa (z vodnim žigom je zapisano da gre za kopijo).
  • Kopija – Odpiranje dokumenta, ki je samodejno nastal ob pripravi osnutka kot PDF slika izdanega računa.
V tem prispevku