Dodajanje novih referentov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Referent, kamor vpišemo podatke o novem referentu.

Šifra – vpišemo šifro referenta, npr. ime osebe

Naziv – vpišemo ime in priimek referenta.

Telefon – zapišemo telefonsko številko referenta.

Fax – zapišemo številko telefaksa referenta.

Mobilni telefon – vpišemo številko mobilnega telefona.

E-mail – vpišemo naslov elektronske pošte referenta.

Operater – podatek referent lahko povežemo tudi z operaterjem (oseba, ki dela s programom).

V tem prispevku