Dokončni obračun amortizacije

Dokončni obračun amortizacije izvedemo na glavnem meniju Obračuni in Inventura / Obračun. Ta obračun izvajamo konec leta. Ko sprožimo dokončni obračun, se nam poveča letnica v nastavitvah, v registru osnovnih sredstev in na samih karticah pa je zabeležena amortizacija. Izpis obračuna amortizacije ter registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja najdemo pod gumbom za tiskanje v preglednici osnovnih sredstev.

 V primeru, da nam program javi: 'Obstajajo knjižbe z višjim datumom, kot je obračun. Obračun ni dovoljen', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti obračun. Te knjižbe dobimo na izpisu Dnevnik / Tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2023 do 31.12.9999.

Dokončni obračun med letom   

Končni obračun amortizacije lahko naredimo tudi med letom. Pri vnosu podatkov za obračun vpišemo mesec, do vključno katerega želimo obračunati amortizacijo. Po obračunu, se letnica za osnovna sredstva v nastavitvah programa poveča za ena. Po medletnem končnem obračunu amortizacije, preden nadaljujemo z delom v programu je potrebno obračun amortizacije brisati. Brisanje obračuna najdemo v meniju Obračuni in inventura / Brisanje obračuna.Brisanje dokončnega obračuna 

Brisanje obračuna naredimo v meniju Obračuni in inventura / Brisanje obračuna. Program nas opozori: "Želiš izvajati brisanje obračuna za 2022." S potrditvijo program vrne stanje pred obračunom. 

V primeru, da program javi: 'Obstajajo knjižbe z višjo letnico, kot je obračun. Brisanje ni dovoljeno ', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti brisanje obračuna. Te knjižbe dobimo na izpisu Dnevnik, kjer izberemo tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2023 do 31.12.9999.


V tem prispevku