Vnos vrst obračuna za C223 in C070 (delo v tveg.razmerah ter pos. obremenitve)

Zaposlenim obračunate in izplačate dodatek z delo v tveganih razmerah na vrsti obračuna C43.Zaposlenim, katerim boste dodatek izplačali, na to vrsto obračuna vnesete število ur, za katere jim dodatek pripada. Na osnovi tega bo znesek izračunan v višini 65 % osnovne urne postavke, pomnoženo s številom vpisanih ur.

V primeru, da boste dodatek za delo v tveganih razmerah izplačevali tudi v višjih odstotkih od 65 %, morate v sistem dodati novvrste obračuna. To naredite tako, da najprej preverite, katero šifro v sklopu C od 60 naprej imate prvo prosto, nato kliknete na ikono.

Vnesete šifro vrste obračuna, popravite naziv in se postavite na zavihek Izračun. V razdelku Odstotek ustrezno spremenite vrednost v polju Konstanta in nastavitve potrdite.Na ta način lahko dodate nove vrste obračuna z različnimi odstotki.

V primeru, ko boste izplačevali tudi dodatek na šifri C070 – dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, morate na dodani vrsti obračuna ustrezno spremeniti šifro za poročanje v ISPAP v C070 – navodilo spodaj.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve C070

Po navodilu Ministrstva za javno upravo morate javni zavodi poročati dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu na šifri C070 – Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve.

Na vrstah obračuna, ki ste si jih odprli za obračun teh dodatkov morate v polju Šifra vrste izplačila v javnem sektorju vpisati šifro C070.Ker je bila ta šifra do sedaj črtana, se tako v verzijah Saop iCentra pred verzijo 2020.06.002 izpisuje poleg šifre Črtano. Kljub temu se vrsta izplačila pravilno poroča v ISPAP. Si pa lahko, preden oddate paket, namestite verzijo 2020.06.002 oziroma novejšo, kjer smo ustrezno uredili besedilo te šifre.

Vključitev teh dodatkov v nadomestila

V primeru, da želite, da se znesek izplačanega dodatka vključi in poveča osnovo za nadomestila plač, morate za to ustrezno urediti mesečne seštevke.

Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki

  1. Kolektivna pogodba za VIZ

    S kljukico označite ta dodatek v mesečnem seštevku 240. Preverite, da v mesečnem seštevku 024 tega dodatka nimate označenega. V primeru, da ne želite tega dodatka vključiti v nadomestila, preverite, da ga nimate označenega ne v mesečnem seštevku 024, ne v 240.

  2. Ostale kolektivne pogodbe

    S kljukico označite ta dodatek v mesečnem seštevku 024. V primeru, da ne želite tega dodatka vključiti v nadomestila, preverite, da ga v tem mesečnem seštevku nimate označenega.

    Glede tega ali ta dodatek vključite v nadomestila ali ne, se obrnite na pristojno ministrstvo. SAOP za ta pojasnila ni pristojen.
V tem prispevku