Amortizacijske skupine

Šifrant je namenjen vnosu amortizacijskih skupin in pripadajočih amortizacijskih stopenj.

V polje skupina vnesemo šifro amortizacijske skupine, vpišemo naziv amortizacijske skupine in določimo stopnjo amortizacije ali dobo trajanja. Pri obračunu amortizacije v večini primerov uporabljamo samo eno stopnjo, ki jo vpišemo v 1. polje. Tako obračunana amortizacija se ob koncu poslovnega leta tudi zapiše na kartico, ko zaženemo dokončni obračun amortizacije. V kolikor obračunavamo amortizacijo po npr. stopnji, ki ni davčno priznana jo vpišemo v 2. polje.  Pri samem obračunu amortizacije, pa izberemo obračun po drugi stopnji.

V polju metoda obračuna se predlaga linearna metoda obračuna, ker je le tako obračunana amortizacija priznana po zakonu. Iz šifranta kontov izberemo konto in določimo ali se sredstvo amortizira. Amortizacijski skupini lahko določimo tudi  procent neodpisane vrednosti, če le ta velja za celotno skupino.

Če izpolnimo vse podatke na amortizacijski skupini nam bo program pri vnosu osnovnih sredstev ali drobnega inventarja in izbiri amortizacijske skupine predlagal tudi podatke, ki smo jih tukaj vnesli s tem bomo pri vnosu osnovnih sredstev imeli veliko manj dela za vnos.

 

Če amortizacijske skupine ne potrebujemo več, jo lahko označimo kot neaktivno. Brisanje iz šifranta ni priporočljivo, zaradi zgodovine podatkov.

V tem prispevku