Kriterij

Področje prenosa – Določimo področje, kamor bomo izvažali podatke o artiklih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb .

Ime datoteke – vpišemo ime datoteke.

Oblika datoteke – izberemo Fiksna dolžina polj in Razmejeno z ločili (označimo s katerimi ločili bodo polja, pri pisanju v datoteko izvoza, razmejena).

Šifra - vpišemo oziroma izberemo artikle za izvoz.

Naziv – vpišemo nazive artiklov.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre.

Tip artikla – vpišemo oziroma izberemo tipe artiklov.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke artiklov.

Tarifna oznaka - vpišemo oziroma izberemo tarifne oznake artiklov.

Šifra DDV – vpišemo oziroma izberemo šifre DDV.

Oznaka aktivnosti – vpišemo oziroma izberemo oznako aktivnosti (vsi, aktivni, neaktivni artikli).

Uporaba – vpišemo oziroma izberemo oznako uporabe (vsi, uporabljeno, ni uporabljeno

V tem prispevku