Obračun obresti (zgodovina različic)

NovostVerzija
  • Obresti - modul Krediti - sprememba pri datoteki direktne obremenitve, da se sklic pošilja v strukturirani obliki. Sklic prejemnika in plačnika sta ista.
2023.07.001
  • Krediti - dopolnitev pri izračunavanju števila dni za obračun obresti v primeru, da gre za mesec januar oziroma je v mesecu več črpanj kredita.
  • Ureditev prenosa obračuna obresti v glavno knjigo v primeru, da konto ni označen kot saldakontni.
  • Krediti - izračun anuitete - ureditev, da se izračunane anuitete na razlikujejo med meseci za nekaj centov.

2023.06.001
  • Amortizacijski načrt - Ob vnosu se ponudi leto načrta glede na izbrano letnico ob vstopu. Privzeto se ponudi Linearni način obračuna obresti.

2023.03.001
  • Obračun obresti - Obračun, Amortizacijski načrt - upoštevanje šifre stranke za različne nastavitve mask. Amortizacijski načrt - vstop v dokument vedno postavi program na zavihek Osnovno.
  • Obračuni - Ureditev kontrole na program Glavna knjiga ob vstopu v poročilo 'Uvoz podatkov za obresti po analitikah'.

2023.02.001
  • Urejen prenos podatkov iz obračuna obresti v glavno knjigo in DDV z upoštevanje procedure prenosa GK, DDVN.
  • V DDVN se izvede prenos le za obračune, ki so izbrani na glavi obračuna, da se jih prenaša v DDV Obračun. Konto na izbranem oknu za prenos mora biti označen, da se na tem kontu knjižijo računi v breme. Analitika se prenese iz obračuna, sicer pa iz okna za prenos, če konto ali protikonto tako zahtevata. Na oknu za prenos je omogočeno poleg šifre temeljnice izbrati in potem dopolniti s svojo številko temeljnice. Dogodek je možno le izbrati šifro iz šifranta. Ob potrditvi je kontrola, da polji nista prazni.

2023.01.001
  • Na glavi obračuna obresti je dodano polje za izbor ali se bo izvedel prenos v DDV ali ne. Polje je aktivno, če je aktivirana povezava do DDV. Možnost izbora je Neobdavčljivo (ni prenosa v DDV) oziroma Oproščen promet brez pravice do odbitka.

2022.18.001
V tem prispevku